Αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης, μείωση της υπερφορολόγησης, ενίσχυση των επενδύσεων και των διαθέσιμων εισοδημάτων των πολιτών και στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με παράλληλη διασφάλιση της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων που περιλαμβάνονται στους όρους της ενισχυμένης εποπτείας προβλέπει ο προϋπολογισμός 2020 που κατατέθηκε στη Βουλή. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις που επιφέρουν ελάφρυνση αξίας 1,81 δισ. ευρώ για το 2020, στοχεύοντας κατά 80% σε μείωση φόρων καθώς και σε νέο “μέρισμα” φέτος. 

Ο προϋπολογισμός θα εισαχθεί για συζήτηση στη διαρκή επιτροπή οικονομικών υποθέσεων της Βουλής στις 25 Νοεμβρίου και θα γίνουν τέσσερις συνεδριάσεις, δηλαδή στις 25, 26, 27 και 28 Νοεμβρίου ενώ θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια προτού η Βουλή διακόψει τις εργασίες της για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Έχει την πλήρη έγκριση της Κομισιόν, διασφαλίζοντας τον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα.

Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό 2020 το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2019 εκτιμάται ότι σε όρους ενισχυμένης εποπτείας θα διαμορφωθεί

  • σε 7,086 δισ. ευρώ ή 3,73% του ΑΕΠαυξημένο έναντι του στόχου της κατά 436 εκατ. ευρώ ή 0,23 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.

Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, μετά τη μείωση των επιστροφών φόρων, εκτιμάται ότι θα

  • διαμορφωθούν στα 54,26 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 456 εκατ. ευρώ ή 0,8%, έναντι του στόχου του ψηφισμένου Προϋπολογισμού 2019.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στα αυξημένα έσοδα από φόρους κατά 129 εκατ. ευρώ, μεταβιβάσεις κατά 278 εκατ. ευρώ και λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 644 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2019 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε δημοσιονομική βάση

  • στα 56,391 εκατ δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 565 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον στόχο του ψηφισμένου Προϋπολογισμού 2019.

Οι πρωτογενείς δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε δημοσιονομική βάση στα 49,891 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 65 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο του Προϋπολογισμού 2019.

Στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας, ο στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος της Γενικής Κυβέρνησης για το 2020 ανέρχεται σε 3,56% του ΑΕΠ και θα επιτευχθεί σε ένα έτος που η οικονομία θα τρέξει με ρυθμό 2,8%.

Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, μετά τη μείωση των επιστροφών φόρων προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 54,710 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 448 εκατ. ευρώ ή 0,8%, έναντι των εκτιμήσεων του 2019. Τα συνολικά έσοδα για το 2020, τα οποία αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τις αποκρατικοποιήσεις του ΤΑΙΠΕΔ, εκτιμώνται στα 2,44 δισ. ευρώ. Οι συνολικές δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2020 προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν (σε δημοσιονομική βάση) σε 57,163 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 772 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2019. Οι πρωτογενείς δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε δημοσιονομική βάση στα 51,163 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1.272 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2019. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα ανέλθει στα 6,750 δισ. ευρώ και θα κατευθύνει για την υλοποίηση μεγάλου εύρους δράσεων που αναβαθμίζουν τις δημόσιες υποδομές, την υγεία και την εκπαίδευση, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες, την ενέργεια και το περιβάλλον, εκσυγχρονίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες, θέτοντας σε απόλυτη προτεραιότητα τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης, στηρίζοντας παράλληλα αναγκαίες δομές κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

Οι ταμειακές χρηματοδοτικές ανάγκες του Κρατικού Προϋπολογισμού 2020, θα ανέλθουν σε μόλις 4,498 δισ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός του Κρατικού Προϋπολογισμού θα διαμορφωθεί στα 1,866 δισ. ευρώ. Αυτό απλά σημαίνει πως εάν η Ελλάδα το ήθελε θα μπορούσε το 2020 να απέχει από τις αγορές ομολόγων. Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 350,960 δισ. ευρώ ή 184,7% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2019, ενώ το 2020 το ύψος του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 351,160 δισ. ευρώ ή 178% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,7 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2019.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here