Καθοδική η πορεία των εξαγωγών τον Ιούλιο 2023 με μείωση 14,5%. Μείωση 3,0% στο α’ επτάμηνο 2023 και αύξηση 4,3% χωρίς τα πετρελαιοειδή

Μείωση κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε χθες 07.09.2023 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, τόσο τον Ιούλιο όσο και στο α’ επτάμηνο του 2023. Συγκεκριμένα, η μείωση διαμορφώθηκε σε 14,5% τον Ιούλιο (2023/2022) και σε 3,0% στο διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος (2023/2022). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι μεταβολές διαμορφώθηκαν σε μείωση 5,6% (Ιούλιος 2023/2022) και σε αύξηση 4,3% (Ιανουάριος-Ιούλιος 2023/2022). Αναλυτικά, η αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε σε €4.266,3 εκατ. τον Ιούλιο του 2023 έναντι €4.992,2 εκατ. τον Ιούλιο του 2022 καταγράφοντας μείωση κατά €725,9 εκατ., δηλαδή 14,5%. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε €6.721,0 εκατ. φέτος έναντι €8.098,6 εκατ. πέρυσι (μείωση €1.377,6 εκατ. | 17,0%) και το εμπορικό έλλειμμα σε €2.454,7 εκατ. φέτος έναντι €3.106,4 εκατ. πέρυσι (μείωση €651,7 εκατ. | 21,0%). 

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιούλιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιουλ 23* Ιουλ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 4.266,3 4.992,2 -725,9 -14,5%
Εισαγωγές 6.721,0 8.098,6 -1.377,6 -17,0%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.454,7 -3.106,4 651,7 -21,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Η εικόνα παραμένει ίδια ακόμη κι αν αφαιρέσουμε από την εξίσωση τα πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές ήταν μειωμένες κατά 5,6% (δηλαδή €175,4 εκατ.), οι εισαγωγές κατά 3,9% (δηλαδή €201,7 εκατ.) και το εμπορικό έλλειμμα κατά 1,3% (δηλαδή €26,3 εκατ.).

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιούλιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιουλ 23* Ιουλ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 2.947,2 3.122,6 -175,4 -5,6%
Εισαγωγές 5.023,0 5.224,7 -201,7 -3,9%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.075,8 -2.102,1 26,3 -1,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σε ό,τι αφορά στις επιδόσεις στο α’ επτάμηνο του 2023 παρατηρείται μείωση των εξαγωγών κατά €918,0 εκατ., δηλαδή 3,0% καθώς από €31.028,2 εκατ. στο διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2022 ανήλθαν σε €30.110,2 εκατ. φέτος, αλλά και μείωση των εισαγωγών από €52.228,8 εκατ. πέρυσι σε €47.457,7 εκατ. φέτος (ήτοι €4.771,1 εκατ. | 9,1%, Πίνακας 3). Το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε €17.347,5 εκατ. βελτιωμένο κατά €3.853,1 εκατ., δηλαδή 18,2%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ανήλθαν σε €21.208,9 εκατ., αυξημένες κατά 4,3%, δηλαδή €878,9 εκατ., οι εισαγωγές σε €35.165,8 εκατ. (μειωμένες κατά 1,7%) και το εμπορικό έλλειμμα σε €13.956,9 εκατ. (μειωμένο κατά 9,7%).

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Ιούλιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Ιουλ 23* Ιαν-Ιουλ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 30.110,2 31.028,2 -918,0 -3,0%
Εισαγωγές 47.457,7 52.228,8 -4.771,1 -9,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο -17.347,5 -21.200,6 3.853,1 -18,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Καθοδική ήταν η πορεία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων (€395,9 εκατ., δηλαδή 8,1%), πρώτων υλών (€116,9 εκατ., δηλαδή 10,6%) και μη ταξινομημένων προϊόντων (€70,1 εκατ., δηλαδή 16,5%). Αντίθετα, οι υπόλοιποι κλάδοι κατέγραψαν αύξηση εξαγωγών. Συγκεκριμένα, ανοδική πορεία κατέγραψαν οι εξαγωγές τροφίμων (€443,1 εκατ., δηλαδή 10,9%), χημικών (€112,9 εκατ., δηλαδή 3,1%), μηχανημάτων και οχημάτων (€302,1 εκατ., δηλαδή 11,1%), διάφορων βιομηχανικών (€103,1 εκατ., δηλαδή 5,1%), λιπών και ελαίων (€573,4 εκατ., δηλαδή 115,8%) και ποτών και καπνών (€164,2 εκατ., δηλαδή 26,2%). 

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Ιούλιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Ιουλ 23* Ιαν-Ιουλ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Πετρελαιοειδή 8.990,9 11.007,3 -2.016,4 -18,3%
Βιομηχανικά 4.500,9 4.896,8 -395,9 -8,1%
Τρόφιμα 4.499,5 4.056,4 443,1 10,9%
Χημικά 3.757,6 3.644,7 112,9 3,1%
Μηχ/τα-Οχήματα 3.036,4 2.734,3 302,1 11,1%
Διαφ. Βιομηχανικά 2.124,2 2.021,1 103,1 5,1%
Λίπη-Έλαια 1.068,6 495,2 573,4 115,8%
Πρώτες Ύλες 987,4 1.104,3 -116,9 -10,6%
Ποτά-Καπνά 789,6 625,4 164,2 26,2%
Μη ταξινομημένα 355,2 425,3 -70,1 -16,5%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 21.119,4 20.003,5 1.115,9 5,6%
Σύνολο** 30.110,3 31.010,8 -900,5 -2,9%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιούλιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιουλ 23* Ιουλ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Πετρελαιοειδή 1.333,0 1.824,0 -491,0 -26,9%
Τρόφιμα 658,9 606,6 52,3 8,6%
Βιομηχανικά 618,2 758,3 -140,1 -18,5%
Χημικά 552,6 536,1 16,5 3,1%
Μηχ/τα-Οχήματα 397,6 392,2 5,4 1,4%
Διαφ. Βιομηχανικά 318,1 306,1 12,0 3,9%
Ποτά-Καπνά 131,2 89,3 41,9 47,0%
Πρώτες Ύλες 105,5 168,8 -63,3 -37,5%
Λίπη-Έλαια 101,7 71,2 30,5 42,8%
Μη ταξινομημένα 49,3 52,5 -3,2 -6,0%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 2.933,1 2.981,0 -47,9 -1,6%
Σύνολο 4.266,1 4.805,0 -538,9 -11,2%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Ιούλιος 2022/2023

άγνωστο.png

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Στο α’ επτάμηνο του έτους και σε ό,τι αφορά στους εξαγωγικούς προορισμούς, οι εξαγωγές προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ (27) αυξήθηκαν κατά 3,7% με το μερίδιό τους να φτάνει το 58,1%, ενώ, αντίστοιχα, οι εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες μειώθηκαν κατά 10,8% (κυρίως εξαιτίας της μείωσης των εξαγωγών πετρελαιοειδών) με το μερίδιό τους να διαμορφώνεται σε 41,9%.