Η έκθεση αφορά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31.12.2019 για την εισηγμένη εταιρεία.
Τον επόμενο μήνα θα δοθεί στη δημοσιότητα η έκθεση της εταιρείας Deloitte για την επαναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών 2019 της MLS, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η ελληνική εταιρεία.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της MLS κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε. ανακοινώνει ο Ειδικός Έλεγχος που έχει ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία Deloitte Business Solutions A.E. προκειμένου, στο πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της  χρήσης  που έληξε στις 31.12.2019, να εξεταστεί η επαναδιατύπωση των συγκριτικών στοιχείων με εφαρμογή του ΔΛΠ 8, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και το πόρισμα του παραδοθεί προς την Διοίκηση της Εταιρείας, εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου 2020, οπότε και θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31.12.2019, αναμένεται να δημοσιευτούν 4 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του Ειδικού Ελέγχου της Deloitte και την παράδοση της έκθεσης στη Διοίκηση της Εταιρείας, χρόνος που απαιτείται από τους ορκωτούς ελεγκτές για την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας της 31ης Δεκεμβρίου 2019.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here