αξιολόγηση ανώτερη από αυτήν του Δημοσίου, η Moody’s αναβάθμισε το συνολικό rating της Εurobank κατά δύο βαθμίδες σε Baa2 από Ba1. Είναι μια μεγάλη επιτυχία για τη Eurobank αλλά και προάγγελος των φθινοπωρινών αξιολογήσεων της Moody’s για την τοποθέτηση της Ελλάδα στην Επενδυτική Βαθμίδα.

Η Eurobank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που λαμβάνει επενδυτική βαθμίδα και για το ακάλυπτο χρέος της. Πολύ σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση της Moody’s έπαιξε και η μεγάλη διαφοροποίηση των ροών κερδών που έχει η Eurobank σε σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες, ιδίως μετά την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στην Ελληνική Τράπεζα. Η αναβάθμιση της Eurobank δεν θα ευνοήσει μόνο την ίδια, αλλά αντανακλαστικά τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.

εκδόσεις Senior Preferred της  Euroobank έχουν πλέον βαθμολογία Baa2, δηλαδή μια βαθμίδα πάνω από την επενδυτική.

Μέχρι χθες μόνον η DBRS είχε προχωρήσει σε αναβάθμιση της Εθνικής Τράπεζας.

Ο οίκος αξιολόγησης Μoody’s θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις για όλες τις συστημικές τράπεζες.

Η Moody’s μετράει ιδιαίτερα την παρουσία της Eurobank στο εξωτερικό μιας και αυτό διαφοροποιεί τις πηγές κερδών της τράπεζας.

Τα κριτήρια με τα οποία αναβαθμίστηκε η Eurobank:

  • Τα ισχυρότερα χρηματοοικονομικά θεμελιώδη μεγέθη, με γνώμονα την ισχυρή δημιουργία κερδών και την αποδεδειγμένη ικανότητα αύξησης του βασικού κεφαλαίου για την τράπεζα τα τελευταία τρίμηνα.
  • Την ισχυρότερη ποιότητα ενεργητικού και την ρευστότητα της τράπεζας
  • Το γεγονός πως τα κέρδη της Eurobank προέρχονται και από το εξωτερικό ιδίως μετά την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στην Ελληνική Τράπεζα.

Σύμφωνα με το report της Moody’s η τράπεζα μπορεί να υπερηφανεύεται για τον δείκτη της (CET1) που έφθασε στο 17,2% από τον Μάρτιο του 2024 (ενσωματώνοντας και τη διανομή μερίσματος χρήσης 2023).

  • Ο δείκτης μετοχικού κεφαλαίου (TCE) έναντι των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας (RWAs) αυξήθηκε σε 14,7% το 2023 από 11,7% το 2022.

Ο οίκος επισημαίνει ωστόσο ότι το DTC που ανέρχεται στο 42% υπονομεύει κάπως την ποιότητα κεφαλαίου της τράπεζας και αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό των ελληνικών τραπεζών.

Η φερεγγυότητα της τράπεζας υποστηρίζεται περαιτέρω από την ισχυρότερη ποιότητα του ενεργητικού, καθώς κατάφερε να περιορίσει τον λόγο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) προς τα ακαθάριστα δάνεια σε 3% το Μάρτιο του 2024 από 5,1% τον Μάρτιο του 2023.

Τα βασικά έσοδα προ προβλέψεων για την τράπεζα αυξήθηκαν κατά 16,5% από έτος σε έτος κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 και κατά 58,6% το 2023 στο πλαίσιο των αυξανόμενων καθαρών εσόδων από τόκους, προμήθειες και καλή διαχείριση κόστους.

Η λογιστική αξία ήταν υψηλή 19,9% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) ήταν 179% τον Μάρτιο του 2024, και η τράπεζα είχε τη χαμηλότερη έκθεση σε τίτλους του ελληνικού δημοσίου έναντι των κεφαλαίων της CET1 Ταυτόχρονα, το προφίλ χρηματοδότησης της Eurobank έχει βελτιωθεί περαιτέρω μετά τη σημαντική αποπληρωμή της χρηματοδότησής της από την ΕΚΤ η οποία διαμορφώνεται σε 3,8 δισ. ευρώ το 2023 από 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022 και ο ακαθάριστος δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώνεται στο ικανοποιητικότατο επίπεδο του 73% τον Μάρτιο του 2024.

Η Eurobank έχει τις πιο διαφοροποιημένες ροές κερδών μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, υποστηρίζοντας το πιστωτικό της προφίλ. Πρόσφατα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς της πλειοψηφίας (55,5% μετοχών) στην Ελληνική Τράπεζα