Σε μία βδομάδα από σήμερα, στις 13-15 Μαρτίου , θα πραγματοποιηθεί η 19η Διεθνής Έκθεση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Ανάπτυξης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου του Ντουμπάι (19th Dubai International Humanitarian Aid and Development Conference & Exhibition – DIHAD), με κεντρικό θέμα

  • «Ενέργεια και βοήθεια: αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων».
19th Dubai International Humanitarian Aid and Development Conference & Exhibition – DIHAD
  • Κάθε χρόνο, η έκθεση συγκεντρώνει σημαντικούς φορείς λήψης αποφάσεων από κορυφαίες ΜΚΟ, υπηρεσίες του ΟΗΕ και της Ε.Ε, φιλανθρωπικές οργανώσεις και κυβερνητικούς φορείς, καθώς και ιδιωτικές εταιρείες, που δστηροποιούνται στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως η SALAS INTERNATIONAL GROUP S.A., για την αντιμετώπιση των αναγκών των ανθρώπων και των χωρών που πλήττονται από κρίσεις, πανδημίες, φυσικές καταστροφές, κ.ά.

Το 2022 συμμετείχαν περισσότεροι από 6.000 επισκέπτες, εκπροσωπώντας περισσότερες από 84 χώρες.

Με την COP28 να λαμβάνει χώρα στο Ντουμπάι τον Νοέμβριο του 2023, είναι μια ιδανική συγκυρία για την εταιρεία SALAS INTERNATIONAL GROUP S.A. να συμμετάσχει για πρώτη φορά στη DIHAD με δικό της περίπτερο (booth J13).

  • Ο CEO της SALAS INTERNATIONAL GROUP S.A., κος Σαλαπατάρας Νικόλαος, αποφάσισε φέτος τη συμμετοχή της εταιρείας στη Διεθνή Έκθεση του Ντουμπάι, καθώς η SALAS INTERNATIONAL GROUP S.A. αποτελεί ηγέτιδα εταιρεία στην Ελλάδα στον τομέα παροχής οργανωμένης ανθρωπιστικής βοήθειας, με πολυετή εμπειρία στα ανθρωπιστικά επιχειρησιακά προγράμματα της Ε.Ε. και του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ – FEAD), για την παροχή Προμηθειών Τροφίμων και Βασικής Υλικής Βοήθειας, σε άτομα και ομάδες που είναι κοινωνικά ευάλωτες, για τη διαχείριση των οποίων μάλιστα η SALAS INTERNATIONAL GROUP S.A. έχει διακριθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Τρεις είναι οι βασικοί πυλώνες ενασχόλησης της εταιρείας στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας:

  1. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε κράτη που θέλουν να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν μια ανθρωπιστικής κρίση και να βελτιώσουν τον τρόπο που προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στις ευάλωτες ομάδες.
  2. Εξειδίκευση στην παρασκευή πακέτων τροφίμων, πακέτων με είδη υγιεινής, πακέτων με είδη σχολικής εκπαίδευσης και πακέτων με είδη καταφυγίου για ΜΚΟ, διεθνείς οργανώσεις (ΕΕ, ΟΗΕ, κ.λπ.) ή τοπικές κυβερνήσεις.
  3. Ανάληψη όλης της διαχείρισης και συμβουλευτικής (από το Α έως το Ω) για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για ιδιωτικές και πολυεθνικές εταιρείες, φιλανθρωπικά ιδρύματα, και φυσικά ιδιωτών που επιθυμούν να παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια.

 

Λόγω της μακροχρόνιας δραστηριοποίησης της εταιρείας στον τομέα αυτό, η SALAS INTERNATIONAL GROUP S.A. έχει αναπτύξει και υιοθετήσει μεθόδους για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων (food waste management methods), αντιλαμβανόμενη πλήρως τις προκλήσεις και τους περιορισμούς στους διαθέσιμους πόρους την σημερινή εποχή, ζήτημα το οποίο είναι άλλωστε το κεντρικό θέμα της Διεθνούς Έκθεσης για φέτος.

Στόχος της συμμετοχής είναι η προβολή των υπηρεσιών και του έργου της εταιρείας στον τομέα παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, η σύναψη νέων συμφωνιών και η παρακολούθηση των τάσεων στον τομέα.