Σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 15 Δεκεμβρίου 2021, αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, που αφορά στην απόκτηση από την εταιρεία με την επωνυμία VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας με την επωνυμία ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ) και της εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ).

Η ανωτέρω αναφερόμενη προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης, θα επιφέρει μεταβολή στην ποιότητα του ελέγχου επί των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ και ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ από κοινό σε αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

Οι οριζόντιες επηρεαζόμενες σχετικές αγορές προιόντων που αφορά η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση είναι οι αγορές προιόντων κατεψηγμένης ζύμης για οικιακή χρήση και ετοίμων κατεψυγμένων προιόντων ζύμης για οικιακή χρήση. Οι καθέτως επηρεαζόμενες σχετικές αγορές που αφορά η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση είναι η αγορά σίτισης επιβατών αεροπορικών πτήσεων και η αγορά αγορά εκμετάλλευσης κυλικείων εντός αεροδρομίων.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατόπιν της ουσιαστικής αξιολόγησης της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, ως προς την οριζόντια διάσταση, αποφάσισε ότι η επάυξηση των μεριδίων αγοράς στις οριζόντιες επηρεαζόμενες σχετικές αγορές προιόντων είναι αμελητέα και κάτω του 1% και συνεπώς δεν αναμένετα η υπό κρίση πράξη να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα στον ανταγωνισμό.

Ως προς την κάθετη διάσταση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεν αναμένεται να προκαλέσει επιζήμιες κάθετες επιπτώσεις μη συντονισμένης ή συντονισμένης συμπεριφοράς.

Ως προς την διαγώνια διάσταση (αφορά τις ετερογενείς δραστηριότητες των συμμετεχουσών εταιρειών στην συγκέντρωση), αναφορικά με τη δυνατότητα των μερών να δημιουργήσουν ένα ισχυρότερο πόλο ανταγωνισμού στην κλάδο των προϊόντων κατεψυγμένης ζύμης, με μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη και ισχυροποίηση της θέσης τους, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε ότι η πιθανότητα να προκύψουν δυσμενείς για τον ανταγωνισμό επιπτώσεις από πιθανές πρακτικές ομαδικών ή συνδυασμένων πωλήσεων θεωρείται μικρή διότι ήδη τα μέρη έχουν τον κοινό έλεγχο επί των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ και ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ, υφίστανται εναλλακτικές πηγές προμήθειας για τους πελάτες των συμμετεχουσών εταιρειών και οι συγκεκριμένες εταιρείες δε διαθέτουν σημαντική ισχύ και δη δεσπόζουσα θέση στις αγορές που αφορά η συγκέντρωση.

Κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 15 Δεκεμβρίου 2021 ομόφωνα αποφασίστηκε η έγκριση της από 07.10.2021 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, καίτοι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here