Για περισσότερες από 2 ώρες χθες το απόγευμα, από τις 17:30 μέχρι τις 19:30 και αργότερα, τα στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος και ο ίδιος ο Διοικητής, ενημέρωναν τις διοικήσεις των 4 συστημικών τραπεζών αλλά και της Attica Bank για το νέο σχέδιο μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Η ανταπόκριση των διοικήσεων ήταν θετική αλλά οριστικές απαντήσεις θα δοθούν αργότερα.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος για να έχει αποτελεσματικότητα το σχέδιο πρέπει να εφαρμοστεί από ΟΛΕΣ τις τράπεζες. Είτε ΟΛΕΣ είτε καμία.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ανοιγμάτων (NPEs), που παρουσίασε στις διοικήσεις των τραπεζών ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, θα υπάρξει περικοπή των «κόκκινων» δανείων κατά 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Το σχέδιο απαιτεί τουλάχιστον ένα εξάμηνο έως ότου τεθεί σε εφαρμογή.

Προβλέπεται η μεταφορά του ήμισυ της αναβαλλόμενης φορολογίας σε ειδικό όχημα σκοπού (SPV), μέσω του οποίου θα εκδοθούν ομόλογα για την εξαγορά μέρους του μη εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι ελληνικές τράπεζες καλούνται να μειώσουν τα NPLs κατά 55 δισ. ευρώ σε βάθος τριετίας.

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί κατά 50% από πωλήσεις και τιτλοποιήσεις δανείων, κατά 25% – 30% από πλειστηριασμούς και κατά 20% από ρυθμίσεις δανείων.

Με βάση το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδας, οι τράπεζες αναμένεται να απολέσουν ένα μεγάλο μέρος του αναβαλλόμενου φόρου από τα κεφάλαιά τους. Ως αντάλλαγμα, θα αποκτήσουν ένα «senior ομόλογο», τμήμα του οποίου δύνανται να διαθέσουν σε υποψήφιους επενδυτές.

Το σχέδιο δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να προχωρούν, σταδιακά, στην εισφορά χαρτοφυλακίων NPEs σε εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV).

Μαζί με τα δάνεια θα εισφέρουν και τις αναλογούσες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (σ.σ το 29%, δηλαδή, των συσσωρευμένων προβλέψεων για τα εισφερόμενα δάνεια).

Το μέγεθος των δανείων, που μπορεί να μεταβιβασθεί, ανά τράπεζα, δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του χαρτοφυλακίου NPEs.

Επομένως, το SPV θα μπορούσε, με τα υφιστάμενα νούμερα, να συγκεντρώσει, υπό τη σκέπη του, μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ονομαστικής αξίας ως 42 δισ. ευρώ και αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ως 5,9 δισ. ευρώ από το σύνολο των εγχώριων τραπεζών ( όχι μόνο τις συστημικές).

Τα ποσά είναι ενδεικτικά με βάση το μέσο συντελεστή κάλυψης από προβλέψεις.

Η εταιρεία ειδικού σκοπού δεν θα ενοποιείται από κανέναν μέτοχο καθώς η κάθε τράπεζα θα κατέχει ποσοστό χαμηλότερο του 20% του μετοχικού της κεφαλαίου . Θα είναι επομένως ένα «ορφανό» SPV, που θα μεταβληθεί, πρακτικά, σε bad bank.

Πως λειτουργεί

Τα «κόκκινα» δάνεια θα μεταβιβάζονται από τις τράπεζες στην καθαρή λογιστική τους αξία (σ.σ μετά την αφαίρεση των προβλέψεων), μαζί με τις εξασφαλίσεις τους. Ταυτόχρονα, θα μεταβιβάζεται στο SPV, ο αναβαλλόμενος φόρος, που αναλογεί στις συσσωρευμένες προβλέψεις επί του χαρτοφυλακίου. Δηλαδή, για ένα χαρτοφυλάκιο μικτής λογιστικής αξίας 2 δισ. ευρώ και καθαρής λογιστικής αξίας 1 δισ. θα μεταβιβάζεται αναβαλλόμενος φόρος 290 εκατ. ευρώ, που μπορεί να μετατραπεί σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση έναντι του Δημοσίου. Με τη μεταβίβαση, η τράπεζα χάνει από τα κεφάλαια της τον αναβαλλόμενο φόρο καθώς τον μεταβιβάζει με μηδενικό αντάλλαγμα. Στο παραπάνω παράδειγμα, δηλαδή, γράφει ζημιά 290 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, όμως, παίρνει ένα senior note ομόλογο, που εκδίδει το SVP, το οποίο φέρει πρακτικά μερική εγγύηση Δημοσίου. Και αυτό διότι έχει μεταφερθεί στο SPV η υποχρέωση του Δημοσίου να καλύψει με μετρητά ενδεχόμενη αδυναμία συμψηφισμού του αναβαλλόμενου φόρου με κέρδη χρήσης.

Έτσι, θα μειωθεί το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό της τράπεζας καθώς ένα μεγάλο μέρος του ρίσκου έχει φύγει από πάνω της. Στο εν λόγω παράδειγμα φεύγει από τα βιβλία της χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων καθαρής λογιστικής αξίας 1 δισ. ευρώ και αντ αυτού παίρνει ένα senior note τίτλο, που έχει κάλυμμα δάνεια καθαρής αξίας 1 δις ευρώ, εκ των οποίων όμως τα 290 εκατ. ευρώ φέρουν εγγύηση Δημοσίου. Αυτό σημαίνει ότι ο δείκτης Common Equity Tier I θα ενισχυθεί σε ποσοστιαία βάση και ένα μέρος της ζημιάς από τη δωρεάν μεταβίβαση του αναβαλλόμενου φόρου θα ανακτηθεί.

Με την εγγύηση του Δημοσίου η πιστοληπτική διαβάθμιση του senior note τίτλου ισχυροποιείται και επομένως το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό μειώνεται. Ρόλο θα παίξουν, επίσης, η διάρκεια του senior bond ( 5ετές ή 10ετές) καθώς και το κουπόνι που θα φέρει.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here