• «Η κυβέρνηση είναι απολύτως συνεπής με τα όσα είχε εξαγγείλει καταργώντας την διάταξη του άρθρου 405 το ποινικού κώδικα, για την ασυλία τραπεζών».

Στη Βουλή έδωσε απαντήσεις ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδης απαντώντας στις κατηγορίες της Αντιπολίτευσης περί προστασίας των τραπεζικών στελεχών

  •  «Εχουμε μια διάταξη η οποία προβλέπει ότι ο εισαγγελέας έχει δικαίωμα να παραγγέλλει προκαταρκτική εξέταση άρα, για να μπορεί να το κάνει, δεν υπάρχει ασυλία τραπεζών».
  • «Η κυβέρνηση, στη διάταξη που ψήφισε η Βουλή, αναθέτει υποχρεωτικά στους επιθεωρητές και τους επόπτες, του μόνου οργανισμού που ξέρουν τις τραπεζικές υποθέσεις, δηλαδή την Τράπεζα της Ελλάδος, να συντάξουν μία έκθεση ελέγχου αφού δουν όλα τα στοιχεία της δικογραφίας και να πουν στον εισαγγελέα αυτό συμβαίνει ή δεν συμβαίνει.
  • ‘Αρα, αντί ο εισαγγελέας να ψάχνει, η νομοθεσία υποχρεώνει την Τράπεζα της Ελλάδος, τον μόνο εποπτικό οργανισμό που ξέρει, να διαθέσει επόπτες στον εισαγγελέα και να μην ψάχνει ο εισαγγελέας.
  • ‘Αρα η κυβέρνηση είναι απολύτως συνεπής και μάλιστα καταργηθείσας της διατάξεως, διευκολύνει πάρα πολύ την διαδικασία στην συνέχεια να εξελιχθεί»