Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, στο πλαίσιο των τηλεδιασκέψεων μετά από πρωτοβουλία του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, με θέμα: «Η συμβολή του τραπεζικού συστήματος στην ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, με έμφαση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις», απέστειλε στα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, καθώς και τις διοικήσεις των τραπεζών, τη συνημμένη Έκθεση με όλα τα πληροφοριακά στοιχεία της έρευνας της EuroCommerce.

Στην έκθεση αναφέρονται οι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και το κόστος του τραπεζικού δανεισμού σε ΜμΕ, που επιχειρούν στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης, κατόπιν σχετικού αιτήματος για τη συγκεκριμένη έρευνα από τον πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Π. και μέλος του Δ.Σ. της EuroCommerce, Βασίλη Κορκίδη.
Πιο συγκεκριμένα, στην επισυναπτόμενη «Ανάλυση Επιτοκίων Δανεισμού ΜμΕ στην Ευρωζώνη», περιλαμβάνονται τα κάτωθι συγκριτικά στοιχεία και συμπεράσματα:

• Οι ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις δείχνουν ανάκαμψη και αναδυόμενο πληθωρισμό

Οι τράπεζες ανέφεραν μείωση της ζήτησης για εταιρικά δάνεια ή χρήση πιστωτικών ορίων, κυρίως λόγω της μείωσης ενδιαφέροντος ή αναβολής σε επενδύσεις παγίων, ιδίως σε τομείς περισσότερο επηρεασμένους από την πανδημία. Η ζήτηση για κεφάλαιο κίνησης ήταν θετική, παρά τα προληπτικά μέτρα ρευστότητας, που είχαν χορηγηθεί τα προηγούμενα τρίμηνα. Για το τρέχον και το επόμενο τρίμηνο, οι τράπεζες αναμένουν ανάκαμψη στη ζήτηση δανείων των επιχειρήσεων, ιδίως από τις ΜμΕ. Συνολικά, παρά τις τριμηνιαίες διακυμάνσεις στις εκτιμήσεις των τραπεζών σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση πίστωσης, τόσο τα πιστωτικά πρότυπα τιμής, όσο και τα τιμολόγια των τραπεζών, παραμένουν ευνοϊκά για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Ο αναδυόμενος πληθωρισμός δεν θα περιορίσει τον όγκο δανεισμού, που θα εξακολουθήσει να είναι θετικός στην Ευρωζώνη.

• Ελλάδα και Ισπανία υποφέρουν από την υψηλή ανεργία έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου

Το μέσο ποσοστό ανεργίας είναι 7,8% στην περιοχή EURO και 7,0% στην Ευρώπη. Το ποσοστό ανεργίας της Ελλάδας και της Ισπανίας ανέρχεται σε 15-16%, που μειώνει την πίεση στους μισθούς και, επομένως, τον πληθωρισμό. Οι πληθωριστικές πιέσεις επηρεάζουν σημαντικά τα πραγματικά και ονομαστικά επιτόκια.

• Τα μακροπρόθεσμα επιτόκια παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα

Οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις παραμένουν χαμηλές κατά τα ιστορικά πρότυπα και συμβάλλουν στην οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Από την αρχή του έτους, οι αποδόσεις κρατικών ομολόγων για μακρινές λήξεις αυξήθηκαν στη ζώνη του ευρώ. Οι καμπύλες απόδοσης ομολόγου αναφοράς έχουν αυξηθεί οριακά, λόγω των εκτιμήσεων ανόδου του πληθωρισμού, ενώ οι πραγματικές αποδόσεις, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο μακροπρόθεσμα, παραμένουν βαθιά αρνητικές.

• Τα “spread” έχουν μειωθεί έναντι των Γερμανικών ομολόγων

Τα spread των κρατικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ, έναντι του δείκτη αναφοράς, παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερά στα κράτη μέλη της ευρωζώνης, αλλά έχουν μειωθεί κάπως περισσότερο σε μεγάλες οικονομίες και ιδίως την Ιταλία. Τα spread των εταιρικών ομολόγων έχουν εντατικοποιηθεί εν μέσω αναζήτησης για καλύτερη απόδοση από τους επενδυτές και επιστρέφουν στα προ κρίσης επίπεδα. Ωστόσο, από τον Μάρτιο, οι αποδόσεις στο 10ετές γερμανικό ομόλογο έχουν σταθεροποιηθεί σε περίπου -0,25%, από -0,60% στις αρχές του έτους.

• Τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια αναμένονται χωρίς μεταβολές το 2021 και να αυξηθούν ελαφρά στα τέλη του 2022

Ο υψηλός και αυξανόμενος όγκος των αποθεματικών των τραπεζών, σε συνδυασμό με τη καθοδήγηση της ΕΚΤ και την πολύ ευνοϊκή TLTRO-III τιμολόγηση, θα πρέπει να διατηρήσει τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια της αγοράς χρήματος σε πολύ χαμηλά επίπεδα στον προβλεπόμενο ορίζοντα. Τα βραχυπρόθεσμα ονομαστικά επιτόκια αναμένεται να παραμείνουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και να αυξηθούν ελαφρώς πάνω από τα τρέχοντα επίπεδα στο τέλος του 2022. Λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη πορεία του πληθωρισμού έως το 2022 τα πραγματικά βραχυπρόθεσμα επιτόκια αναμένεται να μειωθούν το 2021 και να ακολουθήσουν μια ελαφρά αύξηση το 2022. Αναμένεται τα μακροπρόθεσμα επιτόκια στη ευρωζώνη να αυξηθούν και να μετακινηθούν σε ελαφρώς θετική περιοχή, πάνω από τα αρχικά προβλεπόμενα επίπεδα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here