Υποχρεωμένες  απέναντι στους πράκτορες και τους συντονιστές είναι οι ασφαλιστικές σε περίπτωση λήξης της σύμβασης που έχουν συνάψει βάσει του σχεδίου Νόμου σχετικά με την διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων. Υπάρχουν ωστόσο και ειδικές περιπτώσεις όπου οι ασφαλιστικές δεν υποχρεούνται σε καταβολή προμηθειών.

Πότε καταβάλλει προμήθεια η ασφαλιστική

 Στην περίπτωση που λυθεί η λήξει η σύμβαση μεταξύ της ασφαλιστικής επιχείρησης και του ασφαλιστικού πράκτορα ή συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, η ασφαλιστική επιχείρηση θα πρέπει να καταβάλλει και στους δύο προμήθεια τριών ετών που αναλογεί στην παραγωγή του, η οποία παραγωγή εξακολουθεί να παραμένει στην ασφαλιστική επιχείρηση, χωρίς να αλλοιώνονται σοβαρά οι όροι της αρχικής ασφαλιστικής σύμβασης.

Το βάρος, σημειώνει το σχέδιο νόμου απόδειξης για την απώλεια της παραγωγής φέρει η ασφαλιστική επιχείρηση

Πότε  όχι

Η ασφαλιστική όπως ορίζει το σχέδιο νόμου δεν καταβάλλει προμήθεια,  αν ο ασφαλιστικός πράκτορας ή συντονιστής έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση κατόπιν υποβολής μηνυτήριας αναφοράς ή έγκλησης από την ασφαλιστική επιχείρηση ή αν αυτεπαγγέλτως ασκήθηκε ποινική δίωξη εναντίον του ασφαλιστικού πράκτορα ή του συντονιστή ή τελέστηκαν, ή σε περίπτωση που σύμβαση λύθηκε με πρωτοβουλία του διαμεσολαβητή.

Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του ασφαλιστικού πράκτορα ή του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, η ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει στον ασφαλιστικό πράκτορα ή τον συντονιστή αποζημίωση που ισούται με προμήθεια 4 ετών που αναλογεί στην παραγωγή του η οποία παραμένει στην ασφαλιστική επιχείρηση και σε περίπτωση θανάτου την καταβάλλει στ πρόσωπα που ο πράκτορας ή ο συντονιστής είχαν ορίσει. Αν δεν είχαν οριστεί δικαιούχοι στην περίπτωση θανάτου η ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει την αποζημίωση σε συγγενείς μέχρι 4ου βαθμού κληρονόμους του θανόντος.

Σε περίπτωση συνταξιοδότησης η ασφαλιστική καταβάλλει προμήθεια 3 ετών που αναλογεί στην παραγωγή του, η οποία εξακολουθεί να παραμένει στην ασφαλιστική.

Διαφορετικές είναι οι συνθήκες με τους μεσίτες ασφαλίσεων.

Όλα τα παραπάνω τα παρακολουθεί η εποπτική αρχή, (ΤτΕ)  ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων καθώς και (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Ελενα Ερμείδου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here