Συνεχίζεται αδιάκοπα η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης κατοικίας και την ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση των στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, με υποθήκη στην κύρια κατοικία (Ν. 4605/2019).

Αθροιστικά από 1/⁠7/⁠2019 μέχρι 30/⁠04/⁠2020:

3.784 αιτήσεις πολιτών έχουν υποβληθεί και διαβιβαστεί στις τράπεζες – διαχειριστές δανείων.
Συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα 201 νέοι χρήστες υπέβαλαν την αίτηση τους, ήτοι αύξηση κατά 5,61%.
Συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα 586 νέοι χρήστες υπέβαλαν την αίτηση τους, ήτοι αύξηση κατά 18,32%.
Συγκριτικά με τις 31/12/2019 υπέβαλαν αίτηση 2.416 νέοι χρήστες, ήτοι αύξηση κατά  176,61%.
  • 1.758 προτάσεις ρύθμισης χρέους έχουν δοθεί από τράπεζες – διαχειριστές δανείων και εκκρεμεί η ετοιμασία των υπολοίπων, με προθεσμία τον 1 μήνα.

Συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν από τις τράπεζες 40 νέες προτάσεις ρύθμισης, ήτοι αύξηση κατά 2,33%.

Συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα, έγιναν 230 νέες προτάσεις ρύθμισης, ήτοι αύξηση κατά 15,05%.

Συγκριτικά με τις 31/12/2019, έγιναν 1.356 νέες προτάσεις ρύθμισης, ήτοι αύξηση κατά 337,31%.

1.077 προτάσεις ρύθμισης έχουν αποδεχθεί οι δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των 681 υπολοίπων (ο πολίτης αφού λάβει την πρόταση ρύθμισης χρέους και τη σχετική σύμβαση από την τράπεζα – διαχειριστή δανείων, έχει προθεσμία 1 μήνα για να την εξετάσει και είτε να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει. Αν την απορρίψει, τότε τερματίζεται η διαδικασία. Αν την αποδεχθεί, τότε προχωρά παρακάτω η διαδικασία, στην επιδότηση)
    Συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα 33 πολίτες δέχθηκαν την πρόταση ρύθμισης δανείου, ήτοι αύξηση κατά 3,16%.
    Συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα 247 πολίτες δέχθηκαν την πρόταση ρύθμισης δανείου, ήτοι αύξηση κατά 29,76%.
    Συγκριτικά μέχρι τις 31/12/2019, δέχθηκαν την πρόταση ρύθμισης 953 πολίτες, ήτοι αύξηση κατά 768,55%.
1.026 πολίτες έχουν ήδη λάβει έγκριση της Κρατικής επιδότησης (η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους εγκρίνει την επιδότηση μέσα σε 1 μήνα, αφότου ο πολίτης αποδεχθεί την ανωτέρω σύμβαση, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του     Νόμου)
    Συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίθηκαν 37 νέες Κρατικές επιδοτήσεις, ήτοι αύξηση κατά 3,74%.
    Συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα 272 νέες Κρατικές επιδοτήσεις, ήτοι αύξηση κατά 36,07%.
    Συγκριτικά με τις 31/12/2019, εγκρίθηκαν 963 νέες επιδοτήσεις, ήτοι αύξηση κατά 1.528,57%

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here