Με αφορμή και τα Ποσειδώνια, η ελληνική ναυτιλία είναι στα καλύτερά της. Αναμφίβολα, αυτό είναι θετικό και υποβοηθητικό για την Αθήνα, καθώς το ναυτιλιακό κεφάλαιο αυξάνει την άμεση και έμμεση συμμετοχή του στην ελληνική οικονομία, αποκτά ειδικό ευρωπαϊκό βάρος, διαδραματίζει και γεωπολιτικό ρόλο (ευνόητο το πώς). Συνεπώς, ουδεμία έκπληξη προκαλεί το εκτενές αφιέρωμα του Lloyd’s List, στο οποίο καταδεικνύεται το γεγονός πως η ελληνική ναυτιλία βρίσκεται σε καλύτερη θέση από ποτέ. Με 5.500 πλοία, οι “Greeks” ελέγχουν το 20,2% του παγκόσμιου μεταφορικού έργου, ειδικότερα το 30% του στόλου των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου, το 25% (χωρητικότητας) στα χύδην φορτία. Ενδιαφέρον το αφιέρωμα του Lloyd’s List και για το τι παίζεται γεωπολιτικά. 

Οι ναύλοι εμπορευματοκιβωτίων και εμπορευμάτων πιθανότατα θα αυξηθούν τους επόμενους μήνες εάν συνεχιστούν τα προβλήματα λόγω των επιθέσεων των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε ο εφοπλιστής Ευάγγελος Μαρινάκης. Οι εντάσεις δεν έχουν αποτυπωθεί ακόμη στα κέρδη, αλλά ο παρατεταμένος αντίκτυπος του γεγονότος ότι πρέπει να γίνεται ένα μεγαλύτερο ταξίδι χιλιάδων επιπλέον μιλίων γύρω από την Αφρική πιθανότατα θα «δαγκώσει» στο δεύτερο εξάμηνο.

ΑΠΟ ΧΡΗΜΑ WEEK