Το χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων Neptune της Alpha Bank πωλήθηκε στην  εταιρεία Poseidon Financial Investor DAC.

Το Neptune είναι ένα χαρτοφυλάκιο Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων εξασφαλισμένων κυρίως με ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, συνολικής λογιστικής αξίας ύψους Ευρώ 1,1 δισ. ευρώ.

Η ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης από πλευράς Alpha Bank αναφέρει τα εξής:

  • Σε συνέχεια της από 1.7.2020 σχετικής Ανακοίνωσης, η Alpha Bank A.E. ανακοινώνει ότι στις 17.7.2020 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων εξασφαλισμένων κυρίως με ακίνητα περιουσιακά στοιχεία (“Χαρτοφυλάκιο Neptune“), συνολικής λογιστικής αξίας ύψους Ευρώ 1,1 δισ., προς την εταιρεία Poseidon Financial Investor DAC, η οποία χρηματοδοτείται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιρειών συνδεδεμένων με τη Fortress Investment Group LLC.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here