Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία αναφορικά με τα αργούντα εμπορικά πλοία 100 ΚΟΧ (Κόροι Ολικής Χωρητικότητας) και άνω σε ελληνικούς λιμένες.

Αναλυτικότερα:

Τα πλοία τα οποία κατά τον Δεκέμβριο του έτους 2020 βρίσκονταν σε κατάσταση αργίας ανήλθαν σε 74 εκ των οποίων 24 είχαν ελληνική σημαία και 50 ξένη.

Ο συνολικός αριθμός των αργούντων πλοίων αυξήθηκε κατά 15,6% και η ολική χωρητικότητά τους αυξήθηκε κατά 52,9%, κατά το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2020 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του έτους 2019.

Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2019 προς το 2018, είχε παρατηρηθεί μείωση στον αριθμό των αργούντων πλοίων κατά 8,6% και αύξηση της ολικής χωρητικότητάς τους κατά 0,4%.

Ο αριθμός των αργούντων πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω, με ελληνική σημαία σε λιμένες του εσωτερικού αυξήθηκε κατά 20,0% και η ολική χωρητικότητά τους μειώθηκε κατά 23,2% το έτος 2020 σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2019.

Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2019 προς το 2018, είχε παρατηρηθεί μείωση του αριθμού των αργούντων πλοίων με ελληνική σημαία κατά 9,1% καθώς και μείωση της ολικής χωρητικότητάς τους κατά 71,4%.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here