​Μας ξάφνιασε θετικά, για ακόμη μία φορά, η Κριστίν Λαγκάρντ.
   Επιφυλάσσοντας, στην Ελλάδα, ένα επιπλέον δώρο, απ΄ αυτά που περιελάμβανε η αναμενόμενη ποσοτική ενίσχυση του ΡΕΡΡ κατά 500 δισ. €, στο 1,85 τρισ.€
   Η περαιτέρω επιμήκυνση της περιόδου ισχύος του προγράμματος, πέραν του Δεκεμβρίου 2021 (όπως προεξοφλούσαν οι ξένοι οίκοι) για ακόμη τρεις μήνες, μέχρι τον Μάρτιο 2022 σημαίνει:
 1. επιμήκυνση της επενδυτικής ασυλίας, που θα συνεχίσει να απολαμβάνει η χώρα μας-παρά το γεγονός του non investment grade
 2. περιθώριο, στους οίκους αξιολόγησης να προετοιμάσουν μεθοδικότερα τη μετάβαση, ένταξη της ελληνικής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα. Πρακτικά αυτό αναβαθμίζει και το outlook του ΧΑΑ μεταξύ των ΕΜΑΕ markets,
 3. μεγαλύτερη ευχέρεια στον ΟΔΔΗΧ να προετοιμάσει εκδόσεις με ορίζοντα 12+3 μηνών, με ότι αυτό σημαίνει για την απόδοση των χρονικών σειρών.
Τα οφέλη από το Χριστουγεννιάτικο Δώρο της Γαλλίδας επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προς την χώρα μας, θα φανούν προοπτικά.
 • Για τράπεζες, επιχειρηματικότητα, πραγματική οικονομία.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το μεσημέρι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε να αναπροσαρμόσει τα μέσα νομισματικής πολιτικής του, λόγω των οικονομικών επιπτώσεων από την αναζωπύρωση της πανδημίας.

Όπως σημειώνει, είναι μέτρα που θα συμβάλουν στη διατήρηση των ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης στη διάρκεια της πανδημίας, στηρίζοντας έτσι τη ροή των πιστώσεων προς όλους τους τομείς της οικονομίας, υποβοηθώντας την οικονομική δραστηριότητα και διαφυλάσσοντας τη σταθερότητα των τιμών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Συγκεκριμένα, οι νέες αποφάσεις του είναι:

 1. Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης, καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,50%, αντιστοίχως.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει το συνολικό ποσό του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme – PEPP) κατά 500 δισ. ευρώ σε 1,85 τρισ. ευρώ.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναπροσαρμόσει περαιτέρω τους όρους της τρίτης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ).
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παρατείνει μέχρι τον Ιούνιο του 2022 τη διάρκεια της δέσμης των μέτρων χαλάρωσης όσον αφορά τις εξασφαλίσεις τα οποία εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 7 και στις 22 Απριλίου 2020.
 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να προσφέρει τέσσερις πρόσθετες έκτακτες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης λόγω πανδημίας (pandemic emergency longer-term refinancing operations – PELTRO) το 2021, οι οποίες θα εξακολουθήσουν να αποτελούν έναν αποτελεσματικό μηχανισμό ενίσχυσης ρευστότητας.
 6. Θα συνεχιστεί η διενέργεια καθαρών αγορών στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase program – APP) με ύψος 20 δισ. ευρώ μηνιαίως.
 7. Η διευκόλυνση συμφωνιών επαναγοράς του Ευρωσυστήματος για τις κεντρικές τράπεζες (Eurosystem Repo Facility for Central Banks – EUREP) και όλες οι προσωρινές συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων και επαναγοράς με κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ θα παραταθούν μέχρι τον Μάρτιο του 2022.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να συνεχίσει να διενεργεί τις τακτικές του πιστοδοτικές πράξεις ως δημοπρασίες σταθερού επιτοκίου με πλήρη κατανομή με τους ισχύοντες όρους για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here