Η BriQ Properties γνωστοποιεί ότι η Επιτροπή εισαγωγών και λειτουργίας αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την από 17 Φεβρουαρίου 2021 απόφασή της ενέκρινε την απόκτηση από τo Mέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών «Λέων Δεπόλας Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την 22 Φεβρουαρίου 2021.

Η Εκδότρια έχει συνάψει με βάση και τα οριζόμενα του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την Λέων Δεπόλας Χρηματιστηριακή με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η Λέων Δεπόλας Χρηματιστηριακή θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές Ειδικής Διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εκδότρια θα καταβάλλει αμοιβή στην Λέων Δεπόλας Χρηματιστηριακή

2. Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός έτους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here