«Και με τη βούλα»… της Βουλής. Στο 2,5% «μετρά» την ανάπτυξη για φέτος το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής.

Παράλληλα, υπολογίζει στο 2,8% τον πληθωρισμό, ενώ αιτιολογεί γιατί μια ενδεχόμενη μείωση του ΦΠΑ δεν θα οδηγούσε σε μείωση των τιμών. Επί της ουσίας, το ΓΠτΒ σημειώνει το ευρέως γνωστό πως ο φόρος δεν περνά, ως όφελος, στον πελάτη. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι ο πληθωρισμός απληστίας «τρέχει» 5,5 φορές περισσότερο/πιο επιβαρυντικά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σύμφωνα με την έκθεση που παρουσίασε ο επικεφαλής του Γραφείου, Ιωάννης Τσουκαλάς.

«Κλειδί» αποτελεί ο ΦΠΑ, καθώς, πάντα σύμφωνα με το ΓΠτΒ, μετά από ενδελεχή ανάλυση πλήθους προϊόντων σε 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τις επιπτώσεις που αποφέρουν μεταβολές (αυξομειώσεις) του ΦΠΑ στις τελικές τιμές καταναλωτή, προκύπτουν τρία ενδιαφέροντα ευρήματα: Πρώτον, ένα μικρό μόνο μέρος των μειώσεων του ΦΠΑ, περίπου 6%, διαχέεται στις τελικές τιμές και μόνο βραχυχρόνια. Αντιθέτως, οι αυξήσεις ΦΠΑ διαχέονται στις τελικές τιμές κατά 34% περίπου. Επιπλέον, η επαναφορά των συντελεστών ΦΠΑ οδηγεί σε δυσανάλογες αυξήσεις τιμών, γεγονός που αποβαίνει εις βάρος του καταναλωτή.

Δεύτερον, μετά από ένα χρονικό διάστημα 10 μηνών που ακολουθεί τη μείωση του ΦΠΑ, οι τιμές καταναλωτή επανέρχονται στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από τη μείωσή του. Τρίτον, οι μειώσεις του ΦΠΑ φαίνεται να οδηγούν σε αύξηση των περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων εις βάρος των καταναλωτών.

ΑΠΟ ΧΡΗΜΑ WEEK