Σημαντικά ελλείμματα στην οικονομική αποδοτικότητα των Δήμων καταδεικνύει η μελέτη που δημοσιεύει σήμερα το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών σε συνεργασία με το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας και Διακυβέρνησης (ΚεΔΕΠΟΔ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα βασικά πορίσματα της μελέτης όπως αυτά προκύπτουν από τα οικονομικά στοιχεία των Δήμων για το οικονομικό έτος 2021:

  • Οι δήμοι παρουσιάζουν μικρή οικονομική αυτοτέλεια, αφού τα έσοδα τους προέχονται κυρίως από την κρατική επιχορήγηση. Κατά μέσο όρο, μόνο το 36% των συνολικών τους εσόδων προέρχονται από ίδια έσοδα.
  • Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών όλων των δήμων το 2021 αντιστοιχεί στο 1,6% των δαπανών τους, σημαντικά μειωμένες σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.
  • Το 2021 κανένας δήμος δεν κατάφερε να τηρήσει τον προϋπολογισμό του σε ποσοστό άνω του 80%, ενώ μόνο το 27% κατάφερε να τον τηρήσει σε ποσοστό άνω του 50%. Τα ποσοστά αυτά δεν παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις την τελευταία πενταετία.
  • Σε ό,τι αφορά τους προϋπολογισμούς επενδύσεων, το 2021 μόνο το 1% των δήμων τους τήρησαν σε ποσοστό άνω του 50%. Τα ποσοστά αυτά δεν παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις την τελευταία πενταετία.
  • Η μέση επίδοση στην οικονομική αποδοτικότητα των δήμων είναι χαμηλή, ξεπερνώντας οριακά τη βάση.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, Νίκος Ρώμπαπας δήλωσε σχετικά: “Η μελέτη, πέρα από τα μεγάλα περιθώρια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των Δήμων καταδεικνύει και την ανάγκη για διαθέσιμα, έγκυρα δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα οποία σήμερα υπάρχουν σε αξιοποιήσιμη μορφή μόνο σε ελάχιστους Δήμους. Είναι γι’ αυτό σημαντικό το γεγονός ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης των ΟΤΑ που θα συζητηθεί στη Βουλή σε λίγες μέρες προβλέπει μεταξύ άλλων τη θέσπιση δημόσιων δεικτών ποιότητας και απόδοσης των ΟΤΑ καθώς και βραβείων για τις βέλτιστες επιδόσεις τους, με σκοπό τη χάραξη, την παρακολούθηση και την υλοποίηση αποτελεσματικών και στοχευμένων πολιτικών”.

Η μελέτη αποτελεί προδημοσίευση ενός κεφαλαίου της έρευνας του Δείκτη Αποτελεσματικότητας Δήμων που θα δημοσιεύσουν από κοινού το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών και το Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας & Διακυβέρνησης και έχει ως στόχο να αξιολογήσει όλες τις δημοτικές αρχές της χώρας βάσει των επιδόσεών τους στα πεδία που αποτελούν τις βασικές τους αρμοδιότητες.


Το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών είναι η κύρια ανεξάρτητη, μη κρατική, μη κομματική φιλελεύθερη δεξαμενή σκέψης στην Ελλάδα.

Έχει τη νομική μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και έδρα την Αθήνα. Το όραμά μας είναι μια Ελλάδα πρότυπο οικονομικής και κοινωνικής ελευθερίας που παρέχει στους πολίτες της τη δυνατότητα να δημιουργήσουν και να επιδιώξουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους.

Ο σκοπός του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών είναι να αυξήσει την επιρροή των φιλελεύθερων προτάσεων και ιδεών στον δημόσιο διάλογο και την πολιτική. Το έργο του περιλαμβάνειερευνητικά προγράμματα, εκδόσεις και εκδηλώσεις που έχουν ως επίκεντρο την αύξηση της ατομικής ελευθερίας για κάθε πολίτη.

Το Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας & Διακυβέρνησης (ΚεΔΕΠΟΔ) είναι το επίσημο ερευνητικό
κέντρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων). Ιδρύθηκε τον Αύγουστο
του 2015 (ΦΕΚ 1812, 21 Αυγούστου 2015). Κύριος σκοπός του ΚεΔΕΠΟΔ είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο
φορέα διεξαγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης. Το αντικείμενο του ΚεΔΕΠΟΔ  είναι η εφαρμογή και η προώθηση των πιο σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων στα πεδία της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής  Πολιτικής Οικονομίας και Διακυβέρνησης. Οι δραστηριότητες του ΚεΔΕΠΟΔ συνοψίζονται στην κάλυψη ερευνητικών και  εκπαιδευτικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών  Σχέσεων και της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, όσο και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου γενικότερα, στην εκπόνηση έρευνας, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και κατάρτισης στα θέματα δραστηριότητάς του σε δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς.

Διαβάστε ολόκληρη τη Μελέτη 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ [PDF]

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ