Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δύο θυγατρικών της σε Τουρκία και Ρωσία, προκειμένου να ενισχυθεί η κεφαλαιακή βάση τους, προχώρησε η εταιρεία «Πλαστικά Κρήτης». 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης, η εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ ενημερώνει το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και το επενδυτικό κοινό ότι προκειμένου να ενισχυθεί η κεφαλαιακή βάση των θυγατρικών της εταιρειών έλαβαν χώρα οι ακόλουθες πράξεις:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της στην Τουρκία SENKROMA SA κατά το ποσό των 3.499.967 €, που θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή δανεισμού της εταιρείας και για την πραγματοποίηση επένδυσης σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό. Μετά την αύξηση, το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής διαμορφώνεται στο 99,97 %.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής της στη Ρωσία GLOBAL COLORS LLC κατά το ποσό των 1.827.411,17 €, που θα χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here