«Η υπερκάλυψη της δημόσιας προσφοράς της Noval Property, αποτελεί σαφή απόδειξη της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στο στρατηγικό και επενδυτικό πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας. Η Νoval Property διαθέτει σήμερα ένα σύγχρονο χαρτοφυλάκιο ακινήτων με υψηλή εμπορευσιμότητα και σημαντική γεωγραφική διασπορά, που την κατατάσσει δεύτερη μεταξύ των υφιστάμενων Εταιρειών Ακίνητης Περιουσίας στην Ελλάδα» ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Γιάννος Κοντόπουλος κατά την τελετή εισαγωγής της Noval Property στην κύρια αγορά του Χ.Α.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η ελληνική αγορά κινείται πλέον δυναμικά αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας τις εταιρείες που έχουν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης».

Στον δικό της χαιρετισμό η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Βασιλική Λαζαράκου δήλωσε: «Χαιρετίζω την εισαγωγή της Noval Property στο Χρηματιστήριο. Σε μια περίοδο που διεθνώς η αγορά εμπορικών ακινήτων αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, η Noval Property περνά τις πύλες του ΧΑ προσδίδοντας μεγαλύτερο βάθος στην αγορά και με ένα επενδυτικό σχέδιο για να προσθέσει αξία στους μετόχους. Με την εισαγωγή στο ΧΑ η θυγατρική του ομίλου Viohalco βάζει τις βάσεις για καλύτερες επιχειρηματικές επιδόσεις προς όφελος και της εθνικής οικονομίας».