Η PepsiCo Hellas υλοποιώντας το στρατηγικό επιχειρηματικό της πλάνο συνεχίζει τη σταθερά δυναμική της πορεία, όπως επιβεβαιώνεται και από τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα του δωδεκαμήνου 2021. H επιχείρηση εξακολουθεί να ενισχύει με σταθερούς ρυθμούς την επιχειρηματική και οικονομική της θέση παρουσιάζοντας ενοποιημένο κύκλο εργασιών στα 171εκ €, +41,5% σε σχέση με το 2020, (€ 120.806.889,36), αύξηση η οποία προκύπτει και από τη συγχώνευση της TASTY FOODS ΑΒΓΕ με την PEPSICO HBH Μ. ΕΠΕ.

Αντιμετωπίζοντας τη συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση, τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που προκάλεσε η πανδημία η PepsiCo Hellas κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις της το 2021 σε επίπεδα μεγαλύτερα του 2019, τόσο στην κατηγορία των τροφίμων (+ 5% έναντι του 2020, +8% έναντι του 2019) όσο και σε αυτή των αναψυκτικών (+ 17,5% έναντι του 2020, έφτασε στα ίδια επίπεδα με το 2019). Πρόκειται για μία αξιοσημείωτη επίδοση καθώς επετεύχθη μέσα σ’ ένα εξαιρετικά ασταθές και αβέβαιο εξωτερικό περιβάλλον. Η PepsiCo Hellas συνέχισε και για το 2021 να αξιοποιεί αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους της, αλλά και να επενδύει στην απλοποίηση, τον εξορθολογισμό και την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση και των 2 κλάδων, τροφίμων και αναψυκτικών, επιτυγχάνοντας αύξηση των εσόδων της και διατήρηση της κερδοφορίας της σε υψηλά επίπεδα.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα κερδοφορίας του 2021, το μικτό κέρδος της χρήσεως ανήλθε στα € 77.390.018,83, έναντι ποσού € 59.099.278,80 για τη χρήση 2020. Η παραπάνω αύξηση (30,95%) οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι λόγω της συγχωνεύσεως οι πωλήσεις της Εταιρίας αυξήθηκαν αισθητά. Το κόστος πωλήσεων εμφάνισε επίσης άνοδο (51,59%), κυρίως λόγω του αυξημένου κόστους πρώτων υλών, αλλά και του ιδιαίτερα αυξημένου κόστους αγοράς εμπορευμάτων (€ 27.393.035,75 το 2020 έναντι € 53.237.523,39 το 2021), ενώ και το κόστος αγοράς εμπορευμάτων από τον κλάδο των αναψυκτικών, ποσού € 19.940.816,16, συνέβαλε στην εν λόγω αύξηση του κόστους πωλήσεων. Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη) διαμορφώθηκαν σε € 4.172.356,55 έναντι € 7.265.890,33 την προηγούμενη χρήση, μειώθηκαν δηλαδή κατά ποσό € 3.093.533,78. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του κόστους πωλήσεων καθώς και των εξόδων διάθεσης (€ 42.479.379,34 το 2020 έναντι € 65.671.440,73 το 2021), καθώς το ποσό που επιβάρυνε τα αποτελέσματα από το κλάδο των αναψυκτικών ανήλθε σε € 22.464.069,30.

Παράλληλα, το Σεπτέμβριο του 2021 η PepsiCo Hellas ολοκλήρωσε την πώληση του εργοστασίου της στο Λουτράκι προχωρώντας σε μία στρατηγική συνεργασία με την N.U. AQUA για την επαναλειτουργία της εμβληματικής μονάδας παραγωγής και εμφιάλωσης του φυσικού μεταλλικού νερού, Λουτρακίου Κορινθίας, η οποία και εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 2022, με την PepsiCo Hellas να αναλαμβάνει τη διάθεση  του φυσικού μεταλλικού νερού «Eonio Λουτράκι», στην αγορά.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί πως και το 2021 η επιχείρηση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό. Η PepsiCo Hellas έχοντας πάντα στο επίκεντρο τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της συνεχίζει να παρέχει βέλτιστες συνθήκες εργασίας, καθώς και ένα ελκυστικό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, αναπτύσσοντας περαιτέρω σύγχρονους  τρόπους εργασίας, όπως η τηλεργασία.

Ταυτόχρονα, με δεδομένη τη στρατηγική της επιλογή για βιώσιμη ανάπτυξη, η PepsiCo Hellas συνέχισε και το 2021 να προωθεί τη συνεχή μείωση του ενεργειακού αποτυπώματός της. Στο πλαίσιο αυτό και ενσωματώνοντας τις κατάλληλες διαδικασίες στις δραστηριότητές της προχώρησε στην υλοποίηση πρακτικών, όπως η χρήση 100% ανακυκλώσιμου πλαστικού στις συσκευασίες των αναψυκτικών της, ανακύκλωση υλικών, μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της. Επιπρόσθετα, με την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας η PepsiCo Hellas κάνει ένα αποφασιστικό βήμα στην ενεργειακή εξοικονόμηση και απεξάρτηση από παραδοσιακές πηγές ενέργειας. Ενώ, στο πλαίσιο της κοινωνικής της υπευθυνότητάς, η PepsiCo Hellas, έχοντας ως στόχο πάντα την ουσιαστική στήριξη των τοπικών κοινωνιών συνέχισε να βρίσκεται και το 2021 δίπλα στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, ενισχύοντας τη συνεργασία της με αναγνωρισμένους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα: Make-A-Wish Ελλάδος, «Η Αποστολή», παιδικά χωριά SOS, Τράπεζα τροφίμων, κ.α..

Παρά τις ενεργειακές και οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία (αυξήσεις σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο, επάρκεια και κόστος πρώτων υλών, περαιτέρω αυξήσεις κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, αυξητικές τάσεις του πληθωρισμού), οι οποίες επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά των προϊοντικών κατηγοριών της PepsiCo Hellas, η επιχείρηση συνεχίζει και το 2022 με αισιοδοξία και αναπτυξιακή δυναμική. Εξακολουθεί και το τρέχον έτος να μεγαλώνει με διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης έναντι του 2021, καθώς έως και τον Αύγουστο του 2022 καταγράφει ανάπτυξη με διψήφιο ρυθμό 11% στην κατηγορία των τροφίμων και 27% στην κατηγορία των αναψυκτικών. Επιπλέον, από τον Ιανουάριο του 2022, πιστή στο στόχο μίας πιο «πράσινης» αγοράς στη χώρα μας, η PepsiCo Hellas αποτελεί την πρώτη και μοναδική επιχείρηση στην Ελλάδα, η οποία διαθέτει  στην αγορά το 100% των μπουκαλιών της σε συσκευασίες από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό (rPet), συμβάλλοντας έμπρακτα στην κυκλική οικονομία, και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης.

 

Στρατηγικός Σχεδιασμός 2022-2023                                                                                                                                            Ο στρατηγικός σχεδιασμός της διοίκησης της PepsiCo Hellas και το ενισχυμένο επενδυτικό πλάνο που υλοποιεί αποσκοπούν στη διατήρηση της αναπτυξιακής της πορείας επικεντρώνοντας στην  ψηφιοποίηση, την προσφορά προϊόντων με υψηλότερη διατροφική αξία και προσιτές τιμές αλλά και τη μεγαλύτερη ενεργειακή εξοικονόμηση. Συγκεκριμένα, η στρατηγική στόχευση της PepsiCo Hellas για το 2023 προβλέπει:

  1. περαιτέρω υλοποίηση της στρατηγικής ψηφιοποίησης σε όλους τους τομείς, δημιουργία νέων ισχυρών και σταθερών συνεργασιών καθώς και βελτίωση της παραγωγικότητας (αυτοματοποίηση και αναβάθμιση παραγωγικών της δραστηριοτήτων),
  2. υλοποίηση συνεργειών και δράσεων για τη μείωση των λειτουργικών της εξόδων, αξιοποιώντας στο μέγιστο τις οικονομίες κλίμακος,
  3. ενίσχυση των δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας σε 3 βασικούς άξονες: Υγιής επιχειρηματική ανάπτυξη, Έμφαση στο περιβάλλον και Ανταπόδοση στην κοινωνία,
  4. περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της με προϊόντα με ενισχυμένο διατροφικό προφίλ και υψηλότερη διατροφική αξία για τους καταναλωτές (προϊόντα χωρίς γλουτένη, λιγότερη ζάχαρη & αλάτι, κ.α.),
  5. περαιτέρω μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και απεξάρτηση από πηγές με αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Παράλληλα, η PepsiCo Hellas, μετά και την εφαρμογή του καινοτόμου ψηφιακού εργαλείου irrigation tool για τη βέλτιστη χρήση υδάτινων πόρων, προχωρά στην περαιτέρω εξέλιξη του Αγροτικού Προγράμματος «Agro», αναπτύσσοντας νέες συνεργασίες με προμηθευτές από την Ελλάδα και την υπόλοιπη ΕΕ, ενώ για το 2023 σχεδιάζει την κατασκευή αποθήκης ωμής πατάτας, στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και στη μείωση του κόστους. Επιπλέον, σχεδιάζεται η εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στις μονάδες των συνεργαζόμενων παραγωγών της, μειώνοντας ακόμα περισσότερο το ενεργειακό αποτύπωμα.

Από την πλευρά της η Γενική Διευθύντρια της PepsiCo Hellas, κυρία Δέσποινα Τσαγγάρη, δήλωσε: «Μέσα στο δωδεκάμηνο του 2021, υπό την επήρεια και των παρατεινόμενων συνεπειών της πανδημίας, η PepsiCo Hellas συνέχισε με επιτυχία τη δυναμική της πορεία, με πίστη και προσήλωση στο στρατηγικό της πλάνο. Το 2022 συνεχίζουμε με το ίδιο όραμα, ακόμη πιο δυναμικά, προσφέροντας μία ευρεία γκάμα απολαυστικών τροφίμων και ποτών, εξελίσσοντας ακόμα περισσότερο υψηλότερης διατροφικής αξίας προϊόντα, με σεβασμό στο περιβάλλον και γνώμονα τη διαρκή μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. Ταυτόχρονα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μια ακόμα κρίση, αυτή του πολέμου στην Ουκρανία με τις επιπτώσεις της να είναι σφοδρές στον τομέα του ενεργειακού κόστους, σε θέματα επάρκειας και κόστους πρώτων υλών, περαιτέρω αυξήσεις κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και  αυξητικές τάσεις του πληθωρισμού. Παρά τις δυσκολίες δεν παρεκκλίνουμε όμως από τον στόχο μας. Δύναμη μας, οι άνθρωποι μας αλλά και τα εξαιρετικά προϊόντα μας. Αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα ακόμα μεγαλύτερο μπράβο στην ομάδα της PepsiCo Hellas αλλά και στον καθένα ξεχωριστά που υποστηρίζουν καθημερινά αυτό το όραμα».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ