Εντυπωσιάζει καθώς εμφανίζει πολύ ισχυρά μεγέθη από το πρώτο τρίμηνο η Τράπεζα Πειραιώς που «τρέχει» με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoΑTBV) 13% υπερβαίνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις για φέτος και με κέρδη ανά μετοχή 0,15 ευρώ, ενώ έχει ήδη κάνει πρόβλεψη και για μέρισμα 10% από τα κέρδη.

Η τράπεζα έχει μειώσει τα κόκκινα δάνεια στο 6,6% από 12,7% πριν ενώ αύξησε την κάλυψη στα κόκκινα δάνεια κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες στο 55%.

Η Τράπεζα Πειραιώς ξεκινά τη χρονιά με θετική αναθεώρηση μεγεθών μετά από πολύ ισχυρό πρώτο τρίμηνο στοχεύοντας πλέον σε κέρδη ανά μετοχή 0,55 ευρώ για φέτος και 0,65 ευρώ μέχρι το 2025. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων αναμένεται σε 12% φέτος και θα διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα έως και το 2025, ενώ το επιτοκιακό margin θα είναι άνω του 2,2% φέτος και άνω του 2% το 2025.

Η Τράπεζα Πειραιώς έκανε δυναμική εκκίνηση της χρονιάς στα δάνεια. Ξεκίνησε με εκταμιεύσεις δανείων 2,0 δισ. ευρώ, η οποία αντισταθμίστηκε από υψηλές αποπληρωμές 2,2 δισ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα η καθαρή πιστωτική επέκταση μειώθηκε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο (αυξάνοντας τη ρευστότητα και μειώνοντας τα κόκκινα δάνεια) και αυξήθηκε τον Μάρτιο. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά 2 δις ευρώ.

*Ετησίως, η αύξηση στα υγιή δάνεια έφθασε τα 28,3 δισ. ευρώ.

*Η ρευστότητα έχει ενισχυθεί. Ο δείκτης CET1 ενισχύθηκε στο 12,2% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 17,0%, μέσω οργανικής δημιουργίας κεφαλαίου, +0,6% τριμηνιαίως, συμπεριλαμβάνοντας πρόβλεψη για 10% διανομή μερίσματος

*Η εξυγίανση του ισολογισμού και η σταθερή ποιότητα του ενεργητικού είναι οι βασικοί παράγοντες για τη σταθεροποίηση του οργανικού κόστους κινδύνου στο 0,8%

*Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας επιβεβαιώνεται, με δείκτη ρευστότητας (LCR) στο 220% και δείκτη δανείων προς καταθέσεις (LDR) στο 62%

*Οι καταθέσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 57,2 δισ. ευρώ, υψηλότερες κατά 4% ετησίως, επηρεασμένες ελαφρά τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, και ενισχυμένες τον Μάρτιο 2023

*Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία πελατών αυξήθηκαν κατά 9% τριμηνιαίως στα 7,6 δισ. ευρώ, λόγω εισροών σε αμοιβαία κεφάλαια.

Χρήστος Μεγάλου: Ισχυρή διατηρήσιμη κερδοφορία

«Το 2023 ξεκίνησε δυναμικά για την Τράπεζα Πειραιώς η οποία συνεχίζει να αναδεικνύει την εμπορική της δυναμική», αναφέρει στη δήλωσή του ο CEO του Ομίλου Χρήστος Μεγάλου.

«Το 1ο τρίμηνο παρουσιάσαμε ένα ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων, παράγοντας 0,15 ευρώ, κέρδη ανά μετοχή και 13% απόδοση κεφαλαίων. Ο Όμιλος επέτυχε διατηρήσιμη κερδοφορία λαμβάνοντας υπόψη τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, καθώς και ενίσχυση των κεφαλαίων του, παράλληλα με ισχυρό προφίλ ρευστότητας και πειθαρχία στη διαχείριση του λειτουργικού κόστους. Η εξυγίανση του ισολογισμού συνεχίζεται, με τον δείκτη NPE να μειώνεται περαιτέρω στο 6,6% και τον δείκτη κάλυψης NPE να αυξάνεται στο 55%.

Η οργανική παραγωγή κεφαλαίου το 1ο τρίμηνο οδήγησε τον δείκτη CET1 στο 12,2%, αυξημένο κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση και κατά περίπου 2,4% τους τελευταίους 12 μήνες. Περαιτέρω, είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε τη δυνατότητα από το 1ο τρίμηνο, να συμπεριλάβουμε πρόβλεψη για 10% διανομή μερίσματος, ώστε να θέσουμε τις βάσεις για διανομή στους μετόχους μας από τα κέρδη του 2023.

Οι πρωτοβουλίες μας για τον περιορισμό του κόστους συνεχίστηκαν με αμείωτο ρυθμό για ακόμα ένα τρίμηνο, με τα λειτουργικά κόστη να συγκρατούνται σε περίπου ίδιο επίπεδο με έναν χρόνο πριν, απορροφώντας τις πληθωριστικές πιέσεις και επενδύοντας στην περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας των πελατών.

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 8% ετησίως, με ισχυρή ροή χρηματοδοτήσεων επιχειρηματικών έργων για φέτος, περιλαμβάνοντας σχέδια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη αναλάβει δάνεια ύψους 1 δισ. ευρώ, αλλά και μέσω του νέου προγράμματος «Σπίτι μου», για το οποίο η Τράπεζα Πειραιώς έχει λάβει επί του παρόντος άνω του 40% των συνολικών αιτήσεων.

Ταυτόχρονα, τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία πελατών αυξήθηκαν κατά 9% στα 7,6 δισ. ευρώ το 1ο τρίμηνο, λόγω των εισροών σε αμοιβαία κεφάλαια, αξιοποιώντας την εκτεταμένη τεχνογνωσία μας σε αυτόν τον τομέα. Το ενισχυμένο εμπορικό franchise μας, έχει αποφέρει το 1ο τρίμηνο 15% αύξηση καθαρών εσόδων από προμήθειες σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν.

Αξιοποιώντας τις επιδόσεις μας και το ενθαρρυντικό μακροοικονομικό περιβάλλον, αναβαθμίζουμε τους βασικούς χρηματοοικονομικούς μας στόχους για φέτος. Συγκεκριμένα, στοχεύουμε πλέον σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 12%, με τον δείκτη κόστος προς βασικά έσοδα κάτω του 40%.

Τα νέα δάνεια αναμένεται να αυξηθούν κατά 1,6 δις ευρώ. Παράλληλα, είμαστε περήφανοι ως η μόνη ελληνική εταιρεία που συμπεριλαμβάνεται στη λίστα «Europe’s Climate Leaders» των Financial Times για το 2023, για τρίτη συνεχή χρονιά. Η προϊοντική μας παλέτα για την ενεργειακή μετάβαση θα επεκταθεί περαιτέρω και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε σε όλη την προσπάθεια που απαιτείται σε αυτό το μέτωπο.

Θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε τον σχεδιασμό μας και παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας προς όφελος των μετόχων, των πελατών και των εργαζομένων μας», καταλήγει ο κ. Μεγάλου.

Που στοχεύει τώρα η Πειραιώς για την περίοδο 2023-2025

Νέες επικαιροποιημένες εκτιμήσεις παρουσίασε ο Όμιλος Πειραιώς για τον επιχειρηματικό σχεδιασμό που αφορά το έτος αλλά και τη χρονική περίοδο 2023 – 2025. Στον πυρήνα της στρατηγικής, αναφέρει, είναι η αξιοποίηση της θέσης της Τράπεζας Πειραιώς ως παράγοντα ανάπτυξης και καινοτομίας για την ελληνική οικονομία, υποστηρίζοντας τους πελάτες και τους ανθρώπους μας και συνεχίζοντας την παραγωγή προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους μας.

Στον σχεδιασμό του ομίλου γίνεται πλέον λόγος για κέρδη ανά μετοχή 0,55 ευρώ το 2023 και 0,65 ευρώ το 2025. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων αναμένεται από το 12% φέτος να διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα και το 2025. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου από πάνω από 2,2% φέτος προβλέπεται να κινηθεί στο 2% το 2025.

Η Τράπεζα οδεύει για μείωση των ΜΕΑ στο 5% φέτος και στο 3% το 2025 έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 7% φέτος και επίπεδο κάτω από 6% το 2025. Αντίστοιχα η κάλυψη των κόκκινων δανείων ανεβαίνει από φέτος στο 60% έναντι πρόβλεψης 54% και για το 2025 στο 70% έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για κάλυψη κάτω του 60% το 2025.

Τα ίδια κεφάλαια CET1 FL θα αυξηθούν και σύμφωνα με τη νέα πρόβλεψη θα φθάσουν κάτω από 12,5% μετά από διανομή μερίσματος φέτος ενώ δεν υπήρχε μέρισμα για αντίστοιχη πρόβλεψη πριν.

NAK