Μέχρι τον Νοέμβριο του 2022 η ανεργία στην Ελλάδα είχε μειωθεί στο 11,4%*, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010, όταν η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και η επακόλουθη οικονομική κρίση έπληξαν την Ελλάδα. Η Ελλάδα παρουσίασε για τελευταία φορά μονοψήφια ποσοστά ανεργίας το 2009. Από το 2012 έως τον Μάιο του 2018, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα κυμάνθηκε ακόμη και πάνω από το 20%.

Η πορεία της ανεργίας στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια είναι παρόμοια με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και στην Ελλάδα το επίπεδο του ποσοστού ανεργίας βρίσκεται αρκετά πιο πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές της εταιρείας GTA GT, η ελληνική αγορά εργασίας φαίνεται να έχει διαφύγει τους μεγαλύτερους κινδύνους με το τρέχον ποσοστό ανεργίας να είναι, όπως στην ΕΕ, σημαντικά χαμηλότερο από ό,τι πριν από τον Covid.

Ωστόσο, η ανεργία των νέων είναι η κύρια αδυναμία της ελληνικής αγοράς εργασίας. Στην Ελλάδα σχεδόν ένας στους τρεις (31,3%) νέους κάτω των 25 ετών και με ικανότητα προς εργασία είναι άνεργος. Η κατάσταση είναι χειρότερη μόνο στην Ισπανία, όπου το ποσοστό ανεργίας των νέων φτάνει το 32,3%. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα δεν είναι ούτε ο μισός, δηλαδή 15,1%.

Σύμφωνα με την GTA GT, υφίστανται δομικοί παράγοντες πίσω από το συγκεκριμένο είδος ανεργίας, καθώς υπάρχουν βιομηχανίες που αναπτύσσονται δυναμικά, όπως το fintech, που αναζητούν νέους με έφεση. Ωστόσο, η αγορά εργασίας δεν ανταποκρίνεται αρκετά γρήγορα για την απορρόφηση τους.

Η ανάλυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρεται, από την άλλη, στον αντίκτυπο των μέτρων λιτότητας, μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, στον αριθμό των νέων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση. Αυτό σχετίζεται με τη μείωση των πραγματικών μισθών και τη μείωση του επιπέδου κοινωνικής ασφάλισης. Οι νέοι προτίμησαν τότε την αναζήτηση εργασίας από την περαιτέρω εκπαίδευση. Όμως, λόγω της οικονομικής ύφεσης, ο αριθμός των ευκαιριών εργασίας ήταν πολύ περιορισμένος και οι εταιρείες προτιμούσαν πιο μορφωμένο και έμπειρο εργατικό δυναμικό.

Αν και το ποσοστό ανεργίας των νέων στην Ελλάδα (μαζί με την Ισπανία) βρίσκεται πέραν του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλες τις χώρες της ΕΕ το ποσοστό των ανέργων νέων είναι τυπικά υψηλότερο.

Ανάλυση από την GTA GT