Η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων Δανείων και Πιστώσεων (ΕΕΔΑΔΠ), ο θεσμικός εκπρόσωπος του κλάδου, συμπληρώνει δύο χρόνια λειτουργίας. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε από δύσκολες συνθήκες, ιδιαίτερα μετά την εκδήλωση της πανδημικής κρίσης στις αρχές του 2020. Ωστόσο, σε αυτό το σύντομο διάστημα και παρά τη δύσκολη συγκυρία, η Ένωση είχε σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της δευτερογενούς αγοράς δανείων στην Ελλάδα.

Σήμερα οι Εταιρείες Διαχείρισης διαχειρίζονται ενεργά για λογαριασμό τραπεζικών ιδρυμάτων και επενδυτών δάνεια αξίας περίπου €100 δισ., τα οποία προέρχονται από διαφορετικά δανειακά χαρτοφυλάκια όλων των κατηγοριών. Πρόκειται για δάνεια βαθιάς καθυστέρησης σε στάδιο προχωρημένων νομικών ενεργειών, για οφειλές που παρουσιάζουν μικρή καθυστέρηση σε σχέση με τον συμφωνημένο χρόνο αποπληρωμής αλλά και για ενήμερα δάνεια. Τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων, με ή χωρίς εξασφαλίσεις, από απλά καταναλωτικά μέχρι σύνθετο επιχειρηματικό δανεισμό, όπως περιπτώσεις ομολογιακών δανείων από πολλαπλούς πιστωτές.

Τα Μέλη της Ένωσης απασχολούν σήμερα πάνω από 4.000 εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία σε μεγάλο βαθμό προέρχονται από τον τραπεζικό κλάδο. Με τη δραστηριότητά τους και υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι Εταιρείες Διαχείρισης έχουν αναδειχθεί πλέον σε βασικό πυλώνα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, παράλληλα με τις Τράπεζες και τις Ασφαλιστικές Εταιρείες.

Στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, οι Εταιρείες Διαχείρισης παρείχαν σημαντική στήριξη στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις που έπληξε η κρίση, ώστε να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της και να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Συγκεκριμένα, κατά τον τελευταίο χρόνο, οι Εταιρείες Διαχείρισης-Μέλη της Ένωσης προχώρησαν σε περισσότερες από 75.000 ρυθμίσεις δανείων, ύψους πάνω από €2 δισ. σε χαρτοφυλάκια που έχουν μεταβιβαστεί και βρίσκονται εκτός τραπεζικών ισολογισμών, δίνοντας σε χιλιάδες δανειολήπτες λύσεις που περιλαμβάνουν και άφεση χρέους.

Ταυτόχρονα, επεξεργάστηκαν και ολοκλήρωσαν για λογαριασμό τραπεζικών ιδρυμάτων ένα μεγάλο πλήθος ρυθμίσεων για δάνεια που παραμένουν εντός τραπεζικών ισολογισμών, εξασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους.

Όλα τα Μέλη της Ένωσης βρίσκονται διαρκώς δίπλα στους ειλικρινείς και συνεργάσιμους δανειολήπτες, συνεχίζοντας να παρέχουν κατάλληλες λύσεις διευθέτησης οφειλών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

Παράλληλα, στα πρώτα δύο χρόνια της λειτουργίας της, η Ένωση και τα Μέλη της ανέπτυξαν σημαντικές δράσεις θεσμικού, οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Σε αυτές τις δράσεις και πρωτοβουλίες εντάσσονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:

1. Συμμετοχή σε διαβουλεύσεις και νομοπαρασκευαστικό έργο. Ενδεικτικά η Ένωση:

  • Είχε ενεργή συμμετοχή στη διαβούλευση για το νέο Πτωχευτικό Κώδικα (Ν. 4738/2020).
  • Συμμετείχε στη διαβούλευση του Νόμου για την επιδότηση των δόσεων δανείων με εξασφάλιση την πρώτη κατοικία (Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»).
  • Συμμετείχε στη διαβούλευση του Νόμου σχετικά με την επίσπευση εκδίκασης των υποθέσεων του Ν. 3869/2020 (Ν. 4745/2020).

2. Συμβολή των Μελών της Ένωσης στο Πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ». Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, λόγω της τεχνογνωσίας, εξειδίκευσης και αυξημένης αποτελεσματικότητάς τους, η διαχείριση των τιτλοποιημένων δανείων ανατίθεται αποκλειστικά σε εποπτευόμενη Εταιρεία Διαχείρισης. Τα Μέλη της Ένωσης έχουν ήδη αναλάβει τη διαχείριση τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων που έχουν ενταχθεί ή είναι υπό ένταξη στο Πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ».

3. Ενδυνάμωση της εσωτερικής οργάνωσης της Ένωσης. Η Ένωση δημιούργησε τέσσερεις θεσμικές επιτροπές (Νομικών θεμάτων, GDPR θεμάτων, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Οικονομικών & Φορολογικών θεμάτων), για την επεξεργασία των θέσεων και την παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν στον κλάδο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here