Η Eurobank Ergasias ανακοίνωσε ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Εταιρείας που κατείχε έμμεσα η «Helicon Investments Limited», υπερέβη στις 27.01.2021 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Helicon στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε 5,01%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 185.951.550 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Εταιρείας.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που έλαβε η Εταιρεία από την Helicon, υπερέβη στις 27.01.2021 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Helicon στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε 5,08%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 185.951.550 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Εταιρείας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here