Η Optima bank πιστή στο όραμά της να προσφέρει στους πελάτες της τη βέλτιστη τραπεζική εμπειρία και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού από την αύξηση των ευρωπαϊκών διατραπεζικών επιτοκίων, προχωρά σε εφαρμογή προγράμματος επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών στεγαστικής πίστης.

Συγκεκριμένα, το επιτόκιο αναφοράς για όλα τα στεγαστικά δάνεια που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα, θα διαμορφωθεί με βάση το Euribor 3μήνου που ίσχυε στις 31 Μαρτίου 2023, μειωμένο κατά 20 μονάδες βάσης περίπου, δηλαδή 2,85%. Το νέο επιτόκιο αναφοράς θα εφαρμοστεί από τη δόση του Μαΐου 2023 έως και τη δόση του Απριλίου 2024.

Το πρόγραμμα επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών στεγαστικής πίστης της Optima bank θα εφαρμόζεται μέχρι και τον Απρίλιο του 2024, καλύπτοντας διάστημα 12 μηνών. Αν κατά τη διάρκεια των 12 μηνών, το επιτόκιο αναφοράς μειωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που προβλέπονται στο πρόγραμμα, το όφελος θα μεταφερθεί στους δανειολήπτες.

Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών της Optima bank

Στο πρόγραμμα εντάσσονται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από μέρους των δανειοληπτών, όλα τα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, που έχουν εκταμιευθεί έως 31.12.2022 και θα είναι ενήμερα στις 28.04.2023. Για να διατηρηθεί η τιμολόγηση του προγράμματος, θα πρέπει το δάνειο να παραμείνει ενήμερο και για τους 12 μήνες της περιόδου επιβράβευσης.