Το ουράνιο είναι το κύριο καύσιμο για την πυρηνική ενέργεια, τροφοδοτώντας περισσότερους από 400 αντιδραστήρες που αποτελούν το 10% της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο.

Με τις χώρες να επιστρέφουν στην πυρηνική ενέργεια ως καθαρό ενεργειακό πόρο, το ουράνιο έχει γίνει ένα στρατηγικά σημαντικό μέταλλο για το μέλλον.

To infographic από την CanAlaska Uranium διερευνά πώς οι μοναδικές ιδιότητες του ουρανίου επιτρέπουν στην πυρηνική ενέργεια να είναι καθαρή και αποτελεσματική και υπογραμμίζει τις προοπτικές για το μέλλον της.

Γιατί το ουράνιο είναι μοναδικό

Η πυρηνική ενέργεια προέρχεται τελικά από τη ραδιενέργεια των ατόμων ουρανίου, τα οποία παράγουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας όταν διασπώνται από τη διαδικασία της σχάσης.

Εκτός από τη ραδιενεργή φύση του ουρανίου, η ενεργειακή του πυκνότητα – η ποσότητα ενέργειας που περιέχει ανά μονάδα μάζας – είναι μια από τις εξαιρετικές του ιδιότητες, καθιστώντας το σημαντικά πιο ισχυρό από άλλα ενεργειακά καύσιμα.

Ο παρακάτω πίνακας συγκρίνει την ενεργειακή πυκνότητα του ουρανίου με άλλα καύσιμα, εκφρασμένη σε megajoule ενέργειας που περιέχεται ανά κιλό καυσίμου:

Το εμπλουτισμένο ουράνιο-235, το καύσιμο που χρησιμοποιείται από τους εμπορικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, περιέχει 3,9 εκατομμύρια megajoules ενέργειας ανά κιλό βάρους, που είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την ενεργειακή πυκνότητα των παραδοσιακών ορυκτών καυσίμων.

Για το λόγο αυτό, μια σχετικά μικρή ποσότητα πυρηνικού καυσίμου μπορεί να παράγει σημαντικές ποσότητες ενέργειας μέσω της σχάσης, μεταφραζόμενη σε διάφορα πλεονεκτήματα για την πυρηνική ενέργεια:

Υψηλή απόδοση επένδυσης (EROI)

Η πυρηνική έχει το υψηλότερο EROI από οποιαδήποτε άλλη πηγή ενέργειας, επιστρέφοντας 75 μονάδες για κάθε μονάδα ενέργειας που δαπανάται στην κατασκευή και τη λειτουργία.

Χαμηλό ίχνος γης

Οι πυρηνικοί σταθμοί έχουν το μικρότερο αποτύπωμα γης ανά μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας με 0,3 m2 ανά μεγαβατώρα.

Ελάχιστα απόβλητα

Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες παράγουν λίγα απόβλητα ή αναλωμένα καύσιμα και μόνο ένα μικρό μέρος αυτών είναι εξαιρετικά ραδιενεργό. Τα αναλωμένα καύσιμα μπορούν επίσης να ανακυκλωθούν.

Ένα μέλλον καθαρής ενέργειας με ουράνιο

Οι προοπτικές για το ουράνιο που ανοίγονται είναι μεγάλες, με τις χώρες να αγκαλιάζουν ξανά την πυρηνική ενέργεια.

Το 2021, οι παγκόσμιες ανάγκες ουρανίου για τους αντιδραστήρες ανήλθαν συνολικά σε 62.496 τόνους. Μέχρι το 2040, ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να αυξηθεί από 79.400 έως 156.500 τόνους, σύμφωνα με την Παγκόσμια Πυρηνική Ένωση, ανάλογα με το πώς διαμορφώνονται οι συνθήκες και οι πολιτικές για την πυρηνική ενέργεια.

Το 2021, τα ορυχεία παρείχαν περίπου το 77% του ουρανίου που απαιτείται για τους αντιδραστήρες, με το 23% να προέρχεται από δευτερεύουσες πηγές, όπως τα αποθέματα που διατηρούν οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι κυβερνήσεις. Αν και η διατήρηση αυτών των αποθεμάτων είναι σημαντική για την ενεργειακή ασφάλεια, ο βιώσιμος εφοδιασμός ορυχείων με ουράνιο θα είναι πάντα το κλειδί για την κάλυψη των αυξανόμενων απαιτήσεων του αντιδραστήρα.