Η αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων της νέας προγραμματικής περιόδου, το θεμελιώδες θέμα για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, ήταν στο επίκεντρο της χθεσινής συζήτησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ, που πραγματοποιήθηκε παρουσία του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιου για θέματα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Γιάννη Τσακίρη.

Ο υφυπουργός συζητώντας με τα μέλη του ΔΣ για τις νέες κοινοτικές χρηματοδοτήσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρουσίασε τους στόχους του νέου ΕΣΠΑ αλλά και τα επιμέρους προγράμματα. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», το οποίο αντικαθιστά το γνωστό ως σήμερα επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ. «Το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» αναμένεται να στηρίξει τα επόμενα χρόνια τις ΜμΕ στο να γίνουν πιο ανταγωνιστικές μέσω της ψηφιακής και πράσινης μετάβαση τους, δίνοντας ταυτόχρονα όμως πραγματική ώθηση στην ελληνική οικονομία. Ταυτόχρονα, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αναμένεται να στηριχθεί με πληθώρα χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω της ΕΑΤ αλλά και με εργαλεία equity χρηματοδότησης μέσω της ΕΑΤΕ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσακίρης

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, στην ομιλία του, τόνισε την ιστορική ευκαιρία που έχει η Ελλάδα για να πραγματοποιήσει το επενδυτικό άλμα που χρειάζεται, όχι μόνο για να καλύψει το κενό που προκάλεσε η οικονομική κρίση αλλά και για να ενισχύσει τις παραγωγικές της δυνατότητες και να οικοδομήσει ένα βιώσιμο και ανθεκτικό μοντέλο ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό, είπε ο κ. Μπρατάκος «οι πόροι πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά. Πρέπει να απορροφηθούν μέχρι το τελευταίο ευρώ. Πρέπει να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά οφέλη, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Ενώ, είναι σημαντικό να αποφευχθούν λάθη και αστοχίες του παρελθόντος, όπως η γραφειοκρατία, η πολυπλοκότητα, η έλλειψη διαχειριστικής επάρκειας, αλλά και η έλλειψη καθαρής στρατηγικής στόχευσης. Και πολλές από αυτές τις αδυναμίες φαίνεται να αντιμετωπίζονται στη νέα περίοδο», τόνισε ο κ. Μπρατάκος.

Ταυτόχρονα, ο κ. Μπρατάκος ανέδειξε την ιδιαίτερη σημασία που έχει η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, καθώς θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα απορρόφησης των πόρων, αλλά και το μακροπρόθεσμο αποτύπωμά τους στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομία. «Υπάρχουν ακόμη αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν γνωρίζουν για τις ευκαιρίες του νέου ΕΣΠΑ. Επιχειρήσεις που δεν γνωρίζουν αν και με ποιο τρόπο μπορούν να επωφεληθούν, ποιες είναι οι διαδικασίες ένταξης και τι πρέπει να κάνουν. Κι από τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται, είναι ελάχιστες εκείνες που διαθέτουν κατάλληλα επιχειρηματικά σχέδια, ολοκληρωμένα ή σε ώριμο στάδιο προετοιμασίας. Οφείλουμε, επομένως, να δώσουμε ακόμη περισσότερη έμφαση στην ενημέρωση, αλλά κυρίως στην καθοδήγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Να δημιουργήσουμε μηχανισμούς πρόσβασης σε κατάλληλη τεχνική υποστήριξη, ώστε να μπορέσουν να καταρτίσουν επενδυτικές προτάσεις με υψηλές πιθανότητες υλοποίησης. Και τα Επιμελητήρια μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, συνεισφέροντας τις δομές τους και την εμπειρία των στελεχών τους, για την υλοποίηση σχετικών δράσεων» τόνισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Τέλος, ο κ. Μπρατάκος, υπογράμμισε για μια ακόμη φορά τη σημασία της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηματοδότηση, λέγοντας ότι «είναι απαραίτητο τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία να είναι περισσότερο προσαρμοσμένα στα μεγέθη και τις ανάγκες της μικρομεσαίας επιχείρησης. Αλλά και οι τράπεζες να προσαρμόσουν κατάλληλα την προσέγγισή τους και να αναλάβουν έναν πιο ενεργό, συμβουλευτικό ρόλο.  Διαφορετικά, τα αποτελέσματα ως προς την απορρόφηση των πόρων – και κυρίως ως προς τον αναπτυξιακό αντίκτυπο που ελπίζουμε ότι θα έχουν – θα είναι κατώτερα των προσδοκιών».