Διαθέτοντας ισχυρή παράδοση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, OnLine Data AΕ και  Redeplan ΑΕ Consultants προχώρησαν στη σύναψη μνημονίου στρατηγικής συνεργασίας (ΜΟU) για την προσφορά ολοκληρωμένων συμβουλευτικών λύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους Τομείς της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της Βιομηχανίας.

Σκοπός του μνημονίου συνεργασίας (ΜΟU) μεταξύ της OnLine Data και της Redeplan είναι να συνδράμουν αποτελεσματικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναπτυξιακής πορείας των επιχειρήσεων που θα τις εμπιστευτούν. Τόσο οι νέες επιχειρήσεις που διεκδικούν μερίδιο αγοράς στους τομείς που δραστηριοποιούνται, όσο και οι καθιερωμένες εταιρείες που προσδοκούν μακροχρόνια ανάπτυξη και επέκταση σε νέες αγορές χρειάζονται Συμβουλευτικούς Οργανισμούς που μπορούν να σταθούν ουσιαστικοί αρωγοί στους στόχους τους για ανελικτική επιχειρηματικότητα.

Αυτές τις ανάγκες έρχεται να καλύψει η στρατηγική συνεργασία της OnLine Data με τη RedePlan. Η ψηφιοποίηση, η οργανωτική ανασυγκρότηση και η διαχειριστική αλλαγή με προσανατολισμό στη δημιουργία καινοτομίας, η εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση σε χωροθετημένες περιοχές με νομικά κατοχυρωμένες χρήσεις γης που διασφαλίζουν και προάγουν την υψηλή περιβαλλοντική προστασία και τη βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση του παραγωγικού εξοπλισμού, αποτελούν τη βάση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι δύο εταιρείες μέσα από το μνημόνιο συνεργασίας τους.

Η OnLine Data και η Redeplan  έχουν υιοθετήσει επί χρόνια τη σταθερή στρατηγική της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλα τα πεδία των επαγγελματικών τους υπηρεσιών και προϊόντων προς άλλες  επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αλλά και φορείς της δημόσιας οικονομίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here