Στην έκδοση πράσινου ομολόγου ή ακριβέστερα ομολογιών προχωράει η ΔΕΗ. Οι «πράσινες» επταετείς ομολογίες που εκδίδει η Επιχείρηση θα συνδέονται με ρήτρα αειφορίας, ώστε να συγκεντρώσει ποσό 350 εκ. ευρώ, για την μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, όπως ανακοίνωσε σήμερα επίσημα η Επιχείρηση.

Ειδικότερα η ΔΕΗ ανακοίνωσε σήμερα ότι κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την έκδοση ενός κοινού ομολογιακού δανείου,  προτίθεται να προβεί σε έκδοση και προσφορά ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 350 εκ. ευρώ, χωρίς εξασφαλίσεις, που συνδέονται με ρήτρα αειφορίας (sustainability-linked bonds) και θα λήξουν το 2028, με την επιφύλαξη των συνθηκών και της ζήτησης στην αγορά. Ξεκινά μάλιστα από σήμερα το roadshow για την προσφορά των ομολογιών.

Τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού (και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της προσφοράς). Δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί η πραγματοποίηση της προσφοράς ούτε και το προαναφερθέν ύψος αυτής.

Πάντως η ΔΕΗ στοχεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η Επιχείρηση, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών και η Alpha Bank, Ambrosia Capital Limited, AXIA Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Eurobank Α.Ε., J.P. Morgan AG, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως από κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά. Η HSBC Continental Europe επίσης ενεργεί ως Σύμβουλος Διάρθρωσης για Ομολογίες με Ρήτρα Αειφορίας  (Sustainability-Linked Bond Structuring Advisor).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here