Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πρωτοστατεί στην υπεύθυνη, υγιή επιχειρηματικότητα. Μισός αιώνας υπεύθυνου επιχειρείν, μαζί με τη βαθιά γνώση της εγχώριας αγοράς και τη δυναμική επέκταση στο εξωτερικό –την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μέση Ανατολή–, έχουν εγγράψει στο DNA του Ομίλου τη σχέση ανάμεσα στις συνεχείς επενδύσεις και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι επενδύσεις του Ομίλου καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης υπερβαίνουν τα 2,5 δισ. ευρώ και έχουν συμβάλει καταλυτικά στην επιχειρηματική υπεροχή του, καθώς στηρίζονται σε τρεις βασικούς πυλώνες: το ήθος, τις εταιρικές του αξίες και τις υπεύθυνες πρακτικές.

Η πρόθεση του Ομίλου να αναλαμβάνει κινδύνους και να επεκτείνεται περαιτέρω στους τομείς των υποδομών, της καθαρής ενέργειας και των παραχωρήσεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συνειδητή επιλογή και αυτοδέσμευσή του να δημιουργεί ταυτόχρονα ευκαιρίες για όλους τους συμμετόχους του και να οδηγεί έτσι έμπρακτα στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Εφαρμόζοντας ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό πλάνο, που ενσωματώνει όλες τις σύγχρονες πρακτικές Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δημιουργεί αξία για την Ελλάδα εντός και εκτός συνόρων. Οι επιδόσεις του, όχι μόνο στον τομέα της αγοράς αλλά και των εργαζομένων, του περιβάλλοντος, της υγείας και ασφάλειας για την κοινωνία, αποτελούν συστατικά στοιχεία της επιχειρηματικής του επιτυχίας, καθώς το σχέδιό του εμπλουτίζεται και αναβαθμίζεται διαρκώς, στοχεύοντας στο να υπηρετεί συστηματικά τις αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης, την ηθική, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα.

Ο Όμιλος δημοσιεύει Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας σε ετήσια βάση από το 2013, στον οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά οι υπεύθυνες πρακτικές που ακολουθεί το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι πολιτικές που εφαρμόζει και οι δράσεις που υλοποιεί, ώστε να δημιουργεί προστιθέμενη αξία για όλους τους συμμετόχους του και να ελαχιστοποιεί τυχόν αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του.

Η υγιής και υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, όπως αποτυπώνεται στις παρακάτω δράσεις, αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης για τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ:

  • Επιδίωξη της επιχειρηματικής αριστείας και υπεύθυνη δράση με απόλυτο σεβασμό στα περιβάλλοντα όπου δραστηριοποιείται.
  • Μέριμνα για τους εργαζομένους, οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 5.000.
  • Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός του μέσα από την ίδια την επιχειρηματική του δράση, με έργα τα οποία φέρνουν την Ελλάδα στο προσκήνιο των εξελίξεων και στην πρωτοπορία της επανάστασης της καθαρής ενέργειας που βρίσκεται σε εξέλιξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα, μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ο Όμιλος δραστηριοποιείται πάνω από 20 χρόνια στην ανάπτυξη και εδραίωση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη χώρα μας, ξεπερνώντας σήμερα το 1GW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο και στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της χώρας.

Συγκεκριμένα, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει υλοποιήσει πράσινες επενδύσεις αξίας 600 εκατ. ευρώ, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας για την περίοδο 2019-2021, συνολικής αξίας 700 εκατ. ευρώ.

  • Στήριξη των τοπικών κοινωνιών και ενίσχυση των οικονομιών στις οποίες δραστηριοποιείται, μέσα από συνειδητή επιλογή τοπικών προμηθευτών και αξιοσημείωτη κοινωνική δράση. Το «Κοινωνικό Προϊόν» για το 2018 ξεπέρασε το 1,4 δισ. ευρώ. Επιπλέον, σχεδόν το 95% των προμηθευτών του Ομίλου για τις ελληνικές του δραστηριότητες είναι ελληνικές εταιρείες, ενώ η συνολική αξία των προμηθειών ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ.
  • Συστηματική επένδυση σε βέλτιστες πρακτικές, πρωτοποριακές τεχνολογίες και διεθνείς συνεργασίες.

 

Το 2018 οι εταιρείες του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πραγματοποίησαν ένα εξαιρετικά μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής υποστήριξης και διανομής οικονομικής αξίας που ξεπέρασε το 1 εκατ. ευρώ, ενώ ανέλαβαν να υλοποιήσουν έργα υποδομής και να ολοκληρώσουν παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων στις περιοχές όπου αυτές φιλοξενούνται, αξίας 540.000 ευρώ.

 

Ενδεικτικά, η κοινωνική προσφορά του Ομίλου για το 2018 περιλάμβανε μεταξύ άλλων:

  • Δωρεάν κατασκευή έργων υποδομής και παρεμβάσεις για την ανακούφιση των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες μέσα στο 2018, αλλά και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων στις περιοχές που μας φιλοξενούν.
  • Χορηγικά προγράμματα προς αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους σε περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Προγράμματα στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας και παροχής υποτροφιών σε νέους και νέες, υποστήριξης επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων, συνεδρίων κ.ά.
  • Οικονομική στήριξη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που επικεντρώνουν τη δράση τους στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ΕΛΙΖΑ, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, ΕΛΕΠΑΠ κ.ά.), καθώς και στοχευμένες δωρεές προς την Ελληνική Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
  • Υποστήριξη δράσεων για τον πολιτισμό.

 

Με κοινωνική υπευθυνότητα και σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επενδύει στην Ελλάδα και τους Έλληνες, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και προσφέρει αξία στους εργαζομένους, τους επενδυτές και τους μετόχους του.

Με τη στρατηγική του τοποθέτηση στους τομείς της καθαρής ενέργειας και των υποδομών, με ισχυρές διεθνείς συμμαχίες και με την εμπιστοσύνη όλων των συμμετόχων του, είναι έτοιμος για τη νέα εποχή.

 

………………

περιοδικό ΧΡΗΜΑ, τευχ. Μάιος-Ιούνιος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here