Μια υποδομή που αναμένεται να ανατρέψει τα δεδομένα ολοκλήρωσε η Ολυμπιακή Ζυθοποιία. Η υποδομή δημιουργήθηκε για την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, προκειμένου να καλυφθούν οι ενεργρειακές ανάγκες της εταιρείας στο εργοστάσιο της Σίνδου, και έγινε σε συνεργασία με την σουηδική εταιρεία Absolicon. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της ESG στρατηγικής της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας με βασικό μήνυμα «Together Towards Zero and Beyond» και με στόχο την εκμηδένιση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Μέσω της εγκατάστασης ενός συστήματος ηλιακών συλλεκτών στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, το πρόγραμμα αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια, τροφοδοτώντας με θερμική ενέργεια το ζυθοποιείο για την κάλυψη αναγκών που αφορούν στην παραγωγική διαδικασία. Οι ηλιακοί συλλέκτες της Absolicon έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να «ακολουθούν» τον ήλιο, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια για εφαρμογές θερμότητας και ατμού σε βιομηχανικές διεργασίες, όπως για παράδειγμα στη διαδικασία παστερίωσης μπύρας. Το σύστημα ηλιακών συλλεκτών, με συνολική έκταση 1.900 τ.μ., θα καλύπτει το 2,2% των ετήσιων αναγκών σε θερμική ενέργεια της παραγωγικής μονάδας της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, ενώ κατά τους πιο ηλιόλουστους καλοκαιρινούς μήνες, το ποσοστό αυτό θα ανέρχεται στο 5%. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια ενδιαφέρουσα και καινοτόμο πρακτική και για τον κλάδο της ζυθοποιίας, με στόχο τη σταδιακή απαλλαγή από τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα, αξιοποιώντας ολοένα και περισσότερες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη ενός από τους βασικότερους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έχει θέσει η Ολυμπιακή ζυθοποιία και ο όμιλος Carlsberg, που αφορά στην επίτευξη μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά την παραγωγική διαδικασία, έως το 2030. Έτσι, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στον συνεχή εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, του τεχνολογικού εξοπλισμού και των διαδικασιών σε όλο το φάσμα λειτουργίας της, υιοθετώντας και επεκτείνοντας παράλληλα τη χρήση «πράσινων» πρακτικώνγια τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και την περαιτέρω αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως είναι η ηλιακή.

Ο Dejan Beko, Managing Director της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, δήλωσε σχετικά: «Υπάρχει αισιοδοξία ως προς τις προοπτικές της συγκεκριμένης τεχνολογίας, για την απαλλαγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα ζυθοποιεία μας, τόσο στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως. Ιδίως σε μια ηλιόλουστη χώρα, όπως η Ελλάδα, θα πρέπει να διερευνώνται και να υλοποιούνται τέτοιου είδους πρακτικές, με στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».