Καλούνται να εγκρίνουν σήμερα οι μέτοχοι της Chipita τη διάσπαση της εταιρίας σε δύο νέες εταιρίες την Chipta Foods και τη Chipita Global στη διάρκεια Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.

Με τη Γενική Συνέλευση ολοκληρώνεται η μεγάλη εξαγορά της ελληνικής εταιρίας ύψους 2 δισ. δολαρίων από τον διεθνή κολοσσό Mondelez.

Με βάση το σχέδιο και την αποτίμηση που έχει κάνει η PwC, η Chipita Global θα περάσει στον έλεγχο της Mondelez ενώ η Chipita Foods στους σημερινούς μετόχους της Chipita.

Μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης, κάθε μέτοχος της Chipita θα αποκτήσει, για κάθε μια μετοχή της Chipita που κατείχε, 0,855241298736051 μετοχές στην Chipita Foods και 9,41951574207308 μετοχές στη Chipita Global.

Κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διάσπασης το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Chipita Global θα ανέλθει στο ποσό των 940.558.993 ευρώ διαιρούμενο σε 940.558.993 ονομαστικές μετοχές, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα μεταφερθεί σε λογαριασμό κερδών εις νέον (97.757.840,05 ευρώ), αποθεματικό υπέρ το άρτιο (€ 0,8) και λοιπών αποθεματικών (19.443.246,15 ευρώ).

Η καθαρή θέση της Chipita εκτιμάται σε 1.143.157.771 ευρώ, και το σύνολο των υποχρεώσεων της σε 287.891.346 ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here