Αργά χθες το απόγευμα δημοσιεύτηκε το Eνημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ που εγκρίθηκε  από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Από σήμερα και μέχρι το απόγευμα (16:00) της Πέμπτης οι επενδυτές εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ πραγματοποιείται χωρίς το κλασικό δικαίωμα προτίμησης αλλά με προτεραιότητα υπέρ των παλαιών μετόχων.

  • Εφόσον υπάρξουν αδιάθετες μετοχές θα υπάρξει δεύτερη κατανομή ανάλογα με τον βαθμό της ζήτησης που θα εκδηλωθεί.

Το Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προβλέπει κέρδη προ φόρων κοντά στο 1 δισ ευρώ και λειτουργικά κέρδη 1,675 δισ ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας.

  • Τα κέρδη προ φόρων το 2020 ήταν 67 εκατ. ευρώ.
  • Προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 912,4 εκατ.€ το 2026, δηλαδή θα αυξηθούν πάνω από 13 φορές.

Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη προβλέπεται να διπλασιαστούν από 885,8 εκατ. σε 1,675 δισ ευρώ.

Η αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί θα πραγματοποιηθεί σε τιμή από 8,5 έως 9 ευρώ ανά μετοχή.

Τα σενάρια τιμής και αριθμού μετοχών στην αύξηση κεφαλαίου

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, το Δημόσιο μέσω της ΕΕΣΥΠ και του ΤΑΙΠΕΔ θα εγγραφεί για την απόκτηση των μετοχών που απαιτούνται προκειμένου η συμμετοχή τους μετά την αύξηση κεφαλαίου να διαμορφωθεί στο 34,123% (καταστατική μειοψηφία).

Κατα την πρώτη φάση υλοποίησης του business Plan (2022-2024), από τα 5 δισ. επενδύσεων που προγραμματίζονται να δαπανηθούν (μέρος των οποίων θα προέλθουν από την ΑΜΚ), τα 3,2 δισ. αφορούν έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας και έργων σε γειτονικές αγορές, με στόχο την επίτευξη εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ 7,2 GW έως τότε.

Ένα ποσό 1,7 δισ. θα «οδεύσει» στη συμβατική παραγωγή ενέργειας, την επιχειρηματική μονάδα της εταιρείας που είναι αρμόδια για τις προμήθειες, την κατασκευή μονάδας παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, την ψηφιοποίηση, τις τηλεπικοινωνίες, και τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Τα έσοδα της αύξησης θα φθάσουν μέχρι 1,35 δισ ευρώ και θα σύμφωνα με το ενημερωτικό θα διατεθούν για:

  • (α) την παροχή μέρους του κατά προσέγγιση ποσού των 3,2 δισ. ευρώ που έχει προϋπολογίσει για κεφαλαιουχικές δαπάνες σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2024, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας και έργων σε γειτονικές αγορές, με στόχο την επίτευξη εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ 7,2 GW έως το 2024,
  • (β) την παροχή μέρους του κατά προσέγγιση ποσού των 1,7 δισ.ευρώ που έχει προϋπολογίσει για κεφαλαιουχικές δαπάνες έως το 2024 για τη συμβατική παραγωγή ενέργειας, την επιχειρηματική μονάδα που είναι αρμόδια για τις προμήθειες, την κατασκευή μονάδας παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, την ψηφιοποίηση, τις τηλεπικοινωνίες, τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων,
  • (γ) στο βαθμό που είναι ευλόγως αναγκαίο και μόνο έως ποσών τα οποία δεν συνιστούν σημαντικά στοιχεία ως προς την οικονομική κατάσταση του Ομίλου, για άλλους γενικούς εταιρικούς και άλλους επενδυτικούς σκοπούς.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here