Νέα επικερδή deals εξασφάλισε πρόσφατα η ελληνική ναυτιλιακή StealthGas, συμφερόντων του Χάρη Βαφειά. Πρόκειται για συμφωνίες χρονοναύλωσης 8 πλοίων μεταφοράς LPG (υγραερίου).

Οι συμφωνίες

Πιο συγκεκριμένα, η ναυτιλιακή εξασφάλισε ετήσια χρονοναύλωση για τα  Eco Freeze, Eco Dominator, Eco Nemesis, και Eco Dream ενώ παράλληλα, για το Eco Czar η διάρκεια θα είναι από 6 έως 12 μήνες, μέχρι τον Ιούνιο ή το Δεκέμβριο του 2023 και για το Gas Astrid και το Gas Carberus για τρεις μήνες.

Τη μεγαλύτερη διάρκεια θα έχει η συμφωνία χρονοναύλωσης του Eco Universe, με έτος κατασκευής το 2015, που θα διαρκέσει μέχρι το Μάρτιο του 2026.

Σχετικά με τα οικονομικά της μεγέθη, πρόσφατα η StealthGas ανακοίνωσε κέρδη 34,3 εκατ. δολάρια.

Από τον Φεβρουάριο του 2023, η εταιρεία είχε συνολικά συμβατικά έσοδα περίπου 105 εκατομμύρια δολάρια και για το υπόλοιπο του 2023, περίπου το 55% του στόλου της έχει εξασφαλίσει συμβόλαια χρονοναύλωσης, με συμβατικά έσοδα περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια.