Στα 55,6 εκατ. δολάρια ανήλθαν τα καθαρά έσοδα εννεαμήνου της Euroseas Ltd. που ειδικεύεται σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, συμφερόντων του εφοπλιστή Αριστείδη Πίττα.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ήταν 26,6 εκατομμύρια δολάρια. Κατά μέσο όρο 14,0 πλοία ήταν υπό την κατοχή της εταιρείας και λειτουργούσαν κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2021, κερδίζοντας μια μέση τιμή χρονοναύλωσης 15.478 $ την ημέρα.

Στις 11 Νοεμβρίου 2021, η Εταιρεία ανακοίνωσε την απόκτηση του M/V Leo Paramount (που θα μετονομαστεί σε M/V Marcos V), ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, χωρητικότητας 6.350 teu που κατασκευάστηκε το 2005, για 40 εκατομμύρια δολάρια. Το πλοίο, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στην Εταιρεία εντός του 2021, θα χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δάνειο. Ταυτόχρονα με την απόκτηση, το πλοίο θα συνάψει συμβόλαιο χρονοναύλωσης τριών ετών με ημερήσια τιμή 42.200 $ με πιθανή παράταση για ένα επιπλέον (τέταρτο) έτος κατόπιν επιλογής του ναυλωτή στα 15.000 $ την ημέρα.

Ο Αριστείδης Πίττας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Euroseas σχολίασε:

«Τα ποσοστά ναύλωσης εμπορευματοκιβωτίων κατά το τρίτο τρίμηνο έφτασαν σε νέα υψηλά ρεκόρ λόγω της ισχυρής ζήτησης και της περιορισμένης προσφοράς πλοίων σε συνδυασμό με την αυξημένη αναποτελεσματικότητα του παγκόσμιου συστήματος μεταφορών. Πράγματι, μεγάλες ουρές πλοίων που περιμένουν να εισέλθουν παρατηρούνται έξω από λιμάνια σε όλο τον κόσμο. Στο δεύτερο μισό του Οκτωβρίου και στις αρχές Νοεμβρίου, ορισμένοι δείκτες που παρακολουθούν την αγορά έχουν υποχωρήσει από τα υψηλά τους επίπεδα, αλλά είναι αμφίβολο εάν αυτό αντανακλά χαλάρωση της στενότητας της αγοράς ή έλλειψη συναλλαγών καθώς τα περισσότερα πλοία έχουν δεσμευτεί.

Από την πλευρά της προσφοράς των πλοίων, ενώ τα βιβλία παραγγελιών γεμίζουν, οι παραδόσεις έχουν προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2023 και μετά. Έτσι, τα επόμενα δύο χρόνια, ειδικά το 2022, πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη του στόλου θα παραμείνει μέτρια και θα μας δώσει ευκαιρίες να ναυλώσουμε εκ νέου τα πλοία μας σε πολύ ελκυστικά επίπεδα ναύλων. Επιπλέον, οι αυξητικές ρυθμιστικές απαιτήσεις που θα τεθούν σε ισχύ το 2023/2024 θα περιορίσουν περαιτέρω τον αποτελεσματικό εφοδιασμό πλοίων και θα βοηθήσουν στην απορρόφηση αυξημένων νέων παραδόσεων. Αναμένουμε ότι η κερδοφορία μας θα αυξηθεί παράλληλα με την αυξημένη ορατότητα των κερδών μας, η οποία τώρα εκτείνεται μέχρι το 2023, ειδικά μετά την πρόσφατη απόκτηση του M/V Leo Paramount, ενός πλοίου 6.350 teu, το οποίο ναυλώσαμε για τουλάχιστον τρία χρόνια στα 42.200 $/ημέρα , με προαιρετική επέκταση ενός έτους στα 15.000 $/ημέρα.

Αυτή η τελευταία εξαγορά επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας να αναπτύξουμε την Euroseas σε μακροπρόθεσμη συμμετοχή στο τμήμα τροφοδοτικών/ενδιάμεσων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, μια στρατηγική που υποστηρίζεται περαιτέρω από το πρόγραμμα νεότευκτων πλοίων μας με τα δύο πλοία μας χωρητικότητας 2.800 teu που έχουν προγραμματιστεί για παράδοση το πρώτο εξάμηνο του 2023. Δεσμευόμαστε να αναπτυχθούμε με αυξανόμενες συναλλαγές που ελαχιστοποιούν τους κινδύνους αγοράς και άλλους κινδύνους, μεγιστοποιούν τις αποδόσεις και δημιουργούν ανταμοιβές στους μετόχους μας, ειδικά, καθώς ο ρυθμός συσσώρευσης κερδών αυξάνεται κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2021 λόγω εν μέρει της τιμής ναύλωσης των 202.000 $ ανά ημέρα που κερδίζει ένα από τα πλοία μας».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here