Στην τελική ευθεία εισέρχεται πλέον το check out από το Χρηματιστήριο της ΓΕΚΕ, ιδιοκτήτριας του γνωστού ξενοδοχείου President, η οποία πραγματοποιεί σήμερα τη γενική της συνέλευση για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

Με βάση την έκθεση της διοίκησης όσον αφορά τις εκτιμήσεις για τις επιδόσεις της φετινής χρονιάς, αυτές  θα καθοριστούν από τις επιπτώσεις της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19, η ποσοτικοποίηση των οποίων μεταβάλλεται δυναμικά και το ίδιο, τα μακροοικονομικά μεγέθη που ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία της εταιρείας.

  • «Για το 2021, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι θα είναι βελτιωμένο ως προς τα οικονομικά αποτελέσματα έναντι του 2020. H παραπάνω εκτίμηση για τη βελτίωση των οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας κατά το 2021, έχουν άμεση εξάρτηση από τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του κορονοϊού αλλά και τις εξελίξεις στο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον ιδιαίτερα στην Ελλάδα», επισημαίνεται χαρακτηριστικά, αν και ήδη οι επιδόσεις από το φετινό καλοκαίρι είναι καλύτερες από τις αρχικά αναμενόμενες.

Στο δια ταύτα πάντως, η έξοδος από το ΧΑ φαίνεται ότι προσδίδει μεγαλύτερη ευελιξία στη διοίκηση, ενώ ήδη όπως έχει ανακοινωθεί από τις αρχές της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο  οι βασικοί μέτοχοι, η οικογένεια Κεφαλά κατέχουν πλέον το 97,71% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΓΕΚΕ.