Οι επενδύσεις στην ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων αποτελούν επιτακτική ανάγκη αν η χώρα μπροστά στο διαρκώς πολυσύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται θέλει να προχωρήσει και να μην μείνει στάσιμη.  Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων εκτιμά ότι το ΑΕΠ, αν υλοποιηθούν αυτές οι επενδύσεις, μπορεί να αυξηθεί έως και κατά 7,7%. Για να συμβεί όμως αυτό, πρέπει να υπάρξει σύγκλιση χρηματοδότησης τόσο μέσω της διάθεσης δημόσιων πόρων της τάξης των 2 δις. ευρώ όσο και κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων ώστε σε ορίζοντα τετραετίας να αγγίξει τα 4-6 δις. ευρώ.

Οι προτάσεις του ΣΕΒ για μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις περιλαμβάνουν την αξιοποίηση άμεσα ενός σημαντικού μέρους από τους αναξιοποίητους πόρους του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου, δεδομένου ότι περίπου 4 δισ.ευρώ αναμένεται να διατεθούν προς ΜμΕ εντός της ερχόμενης τριετίας. Όσον αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις, ο ΣΕΒ ζητά άρση των επενδυτικών αντικινήτρων και της γραφειοκρατίας, (όπως για παράδειγμα είναι οι καθυστερήσεις στην αδειοδότηση μεγάλων επενδύσεων, το υψηλό κόστος ενέργειας, το μη μισθολογικό κόστος εργασίας, η καταλληλότητα υποδομών και δικτύων), προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και συμπληρωματικά, φορολογικές ελαφρύνσεις (π.χ. υπερ-αποσβέσεις).

Τι δείχνει η Έκθεση του ΣΕΒ

Μολονότι 9 στις 10 επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα των εξελιγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), μόλις σχεδόν μία στις δύο διαθέτει στρατηγική αναβάθμισης τους, ενώ μόλις το 7,5% στοχεύει σε τεχνολογίες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Επιπρόσθετα,  οι ψηφιακές δεξιότητες είναι πολύ χαμηλές (25η θέση στην ΕΕ), ενώ η έλλειψη κουλτούρας καινοτομίας αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην αφομοίωση νέων διαδικασιών και οργάνωσης που συνεπάγονται οι τεχνολογίες στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Τέλος, η πολιτική για τη βιομηχανία στην Περιφέρεια δεν έχει την απαιτούμενη έμφαση στη διασύνδεση της παραγωγής με ψηφιακές τεχνολογίες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here