Του Χρήστου Ν. Κώνστα

Η χθεσινή συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο, δεν περιελάμβανε πολύωρες «σκληρές διαπραγματεύσεις» του Χρήστου Σταϊκούρα με τους ομολόγους του, δεν χρειάστηκε να «χτυπήσει σκληρά το χέρι στο τραπέζι» ούτε να τους απειλήσει με «μονομερείς ενέργειες».

Η χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup -με την οποία ελάχιστα μέσα ενημέρωσης ασχολήθηκαν στην Ελλάδα- ήταν κρίσιμη για το μέλλον όλων των Ευρωπαίων φυσικά και των Ελλήνων.

Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης ασχολήθηκαν χθες, με το κατ’ εξοχήν δημοσιονομικό εργαλείο σύγκλισης των οικονομιών τους, τον κοινό Ευρω-προϋπολογισμό τους.

  • Για πρώτη φορά, ο Προϋπολογισμός της Ευρωζώνης δεν είναι απλώς μια κατανομή κονδυλίων και πιστώσεων.
  • Σχεδιάζεται για να λειτουργήσει ως εργαλείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και -κυρίως- σύγκλισης των οικονομιών των χωρών που μοιράζονται το Ευρώ.

Στόχος του «Εργαλείου Σύγκλισης» είναι να μειωθεί το αναπτυξιακό χάσμα μεταξύ μεμονωμένων κρατών μελών. Στον στόχο αυτό έχουν συμφωνήσει να συμβάλλουν οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, η Γερμανία και η Γαλλία, ενισχύοντας την Οικονομική και Νομισματική Ένωση μέσω της στήριξης ενός υψηλότερου βαθμού σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας εντός Ευρωζώνης, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη μεγαλύτερη συνοχή της ευρύτερης ένωσης.

Το «Εργαλείο Σύγκλισης» σχεδιάστηκε  για να υποστηρίζει τόσο τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις όσο και τις δημόσιες επενδύσεις μέσω ενός συνεκτικού πακέτου που θα αντικατοπτρίζει τον βασικό στόχο σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ.

  • Οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην Σύνοδο Κορυφής των χωρών της ζώνης του ευρώ αλλά -κυρίως- το Eurogroup, είναι τα όργανα που χαράζουν την στρατηγική καθοδήγηση σχετικά με τις βασικές προτεραιότητες μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωζώνης. Επανεξετάζουν αυτές τις προτεραιότητες σε ετήσια βάση.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν αιτιολογημένες προτάσεις μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, οι οποίες θα αντικατοπτρίζουν τις αποφάσεις του στρατηγικού σχεδιασμού, το στρατηγικό guidance.

Τα κράτη υποβάλλουν προτάσεις με την εκτίμηση του κόστους των επενδύσεων και – όπου κρίνεται κατάλληλο- των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, των αιτιολογήσεων για το εκτιμώμενο κόστος, καθώς και του χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, με τα αντίστοιχα ορόσημα και στόχους.

  • Ο προϋπολογισμός της ευρωζώνης θα στηρίζει τις εθνικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες με τη μορφή επιχορηγήσεων (δηλαδή άμεσης χρηματοοικονομικής συνεισφοράς).

Η κατανομή των κονδυλίων ανά χώρα καθορίζετια πλέον στη βάση μιας διαφανούς μεθοδολογίας, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους που αντικατοπτρίζουν τον πρωταρχικό στόχο του μέσου και τη νομική βάση.

  • Η πρόσβαση των κρατών μελών στη χρηματοδότηση εξαρτάται πλέον από την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, τη συμμόρφωση με τους μακροοικονομικούς όρους που προβλέπονται στον κανονισμό και την τήρηση των οριζόντιων κανόνων που εφαρμόζονται στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Τα κράτη μέλη θα εισπράττουν την οικονομική στήριξη σε δόσεις, η οποία θα υπόκειται στην εκπλήρωση των συμφωνηθέντων οροσήμων.

Στο τέλος, η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογεί την πορεία υλοποίησης των προτάσεων των κρατών μελών με βάση διαφανή κριτήρια. Τα κράτη μέλη θα υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των δεσμεύσεων για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Η χθεσινή συνεδρίαση του Εurogroup δεν είχε «διαπραγματευτικό σασπένς» ούτε «σκοτεινό παρασκήνιο υπόγειων πιέσεων για νέα λιτότητα». Γι’ αυτό ελάχιστα Μέσα Ενημέρωσης στην Ελλάδα ασχολήθηκαν, με το Eurogroup και απλώς παρακολουθούν βαριεστημένα τις διμερείς συναντήσεις του Υπουργού Οικονομικών.

Όταν θα εφαρμόζονται στην Ελλάδα οι κατευθύνσεις του νέου Προϋπολογισμού, πολλοί θα μιλούν τότε για «αιφνιδιασμό» από τους «θεσμούς» και «ανάλγητη στάση» των Ευρωπαίων απέναντι στην Ελλάδα….

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here