Η Γενική Συνέλευση του Υπερταμείου όρισε, τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Τα νέα μέλη Δ.Σ. είναι o κ. Ν. Μπεναρδούτ, Πρόεδρος Δ.Σ. και Μη Εκτελεστικό Μέλος, η κ. Η. Αθανασίου, Μη εκτελεστικό Μέλος και ο κ. Χ. Μπριλάκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος και Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, και έχουν τριετή (3) θητεία με ισχύ από 24/03.

 

Η νέα σύνθεση του ΔΣ των ΕΛ.ΤΑ. μαζί με τα νέα μέλη είναι η ακόλουθη:

  • Ντ. Μπεναρδούτ, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Γ. Σκλήκας, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
  • P.Corpi, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Η. Αθανασίου, Μη εκτελεστικό Μέλος
  • Β. Ανδρέου, Μη Εκτελεστικό Μέλος – Εκπρόσωπος Εργαζομένων
  • Ι. Δούνια, Μη Εκτελεστικό Μέλος – Εκπρόσωπος Υπερταμείου
  • Χ. Μπριλάκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος, και Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου
  • Ι. Μώρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος – Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

Ο νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Μπεναρδούτ, είναι στέλεχος με μακροχρόνια εμπειρία στον βιομηχανικό τομέα, συνδυάζει τεχνικές και διοικητικές δεξιότητες, έχοντας περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του σε θέσεις διοίκησης εταιρειών χάλυβα και διατελέσει Αντιπρόεδρος για πολλά έτη στη ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική. Έχει διαχειριστεί απαιτητικά projects, διαπραγματεύσεις και κρίσεις. Είναι κάτοχος MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Η κυρία Αθανασίου υπήρξε Διευθύνουσα Σύμβουλος της Unilever Greece, με μακρά και επιτυχημένη επαγγελματική εμπειρία και μεγάλα επιτεύγματα μαζικού μετασχηματισμού τόσο των προϊοντικών τομέων, όσο και της στρατηγικής για την προσέλκυση ταλέντου. Έχει διατελέσει Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ σε μεγάλες εταιρίες και φορείς, καθώς και μέντορας νεοφυών επιχειρήσεων.

 

Ο κ. Μπριλάκης διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου και Κινδύνων της Attica Bank, και ανώτερο στέλεχος του Εσωτερικού Ελέγχου της Eurobank, με πάνω από 23 χρόνια τεχνικής και διοικητικής εμπειρίας στη διασφάλιση κινδύνων στη Eurobank, καθώς και στη μηχανική πληροφορικής. Έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης σε διαφορετικά εταιρικά περιβάλλοντα σε Αμερική και Ελλάδα.

 

Η Διοίκηση του Υπερταμείου ευχαριστεί τα απερχόμενα μέλη που ολοκλήρωσαν τη θητεία τους για τη συνεργασία και τη συμβολή τους.