Μπορεί ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας να άρχισε τη λειτουργία του την 1η Ιανουαρίου 2012, το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των φαρμακείων του, όμως, μόλις τέθηκε σε ισχύ…

Το πλαίσιο, που ορίζει τους κανόνες λειτουργίας των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, κατόπιν εξουσιοδοτικής διάταξης του ΕΚΠΥ και σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

«Αντικείμενο του Φαρμακείου του ΕΟΠΥΥ είναι η χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους όπως ορίζει η Νομοθεσία, φαρμάκων που δεσμεύονται με αποφάσεις του Οργανισμού καθώς και φαρμάκων των οποίων η χορήγηση μέσω Νοσοκομείων ή Φαρμακείων Ιδιωτικών Κλινικών δεν μπορεί να υλοποιηθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Επίσης τα Φαρμακεία του Οργανισμού δύνανται να παρέχουν λοιπά δόκιμα θεραπευτικά μέσα και υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό, αποκλειστικά στους ασφαλισμένους και όσους κάθε φορά προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία», αναφέρει η Απόφαση.

Στην ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, βέβαια, η προϊστάμενη της αρμόδιας διεύθυνσης Π. Λίτσα διευκρινίζει πως πρόσφατα καταργήθηκαν και τα βιβλιάρια υγείας και αυτό γιατί στο κείμενο της απόφασης αναφέρεται ότι: «Το Φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ χορηγεί τα φάρμακα με ατομική συνταγή η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και με προσκόμιση του βιβλιαρίου του ασφαλισμένου προς έλεγχο και ενημέρωση της ακολουθούμενης αγωγής».

Στο Πλαίσιο περιγράφονται αρμοδιότητες, προδιαγραφές και προϋποθέσεις λειτουργίας, ο εξοπλισμός και το απαραίτητο προσωπικό.

 

Virus

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here