Δημήτρης Νίκας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Medtronic Hellas, πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΙΒ

Τελευταία, παρατηρείται μεγάλη ανάπτυξη και διαθεσιμότητα ψηφιακών εφαρμογών και μοντέλων, με κύριο στόχο την καλύτερη διαχείριση των ασθενών, τόσο στον χώρο παροχής φροντίδας όσο και στον τρόπο περίθαλψης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Medtronic Hellas, πρόεδρο του ΔΣ του ΣΕΙΒ, Δημήτρη Νίκα: «Τα συστήματα υγείας αναζητούν συνεργασίες στο πεδίο της ψηφιακής υγείας, οι πολιτικές υγείας επηρεάζονται όλο και περισσότερα από την ψηφιακή νοοτροπία και το κέντρο βάρους μετακινείται σε λύσεις που θα διασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα και θα εστιάζουν στην απομακρυσμένη παρακολούθηση (τηλεϊατρική).

Η σύγκλιση τεχνολογίας και υγείας αλλάζει τον τρόπο παροχής της υγειονομικής περίθαλψης. Η ψηφιακή υγεία μπορεί να βελτιώσει τη διάγνωση ασθενειών και την παρεχόμενη θεραπεία, αλλά και να ενισχύσει την παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Οι Ψηφιακές Εφαρμογές Υγείας (ΨΕΥ) έχουν τη δυναμική να προσδώσουν στην Υγεία την απαιτούμενη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, αφού παρέχουν τη δυνατότητα για αποθήκευση, επεξεργασία και μετάδοση/διαβίβαση δεδομένων σε συνδυασμό με τη διασυνδεσιμότητα και την ασφάλειά τους».

Τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού της Υγείας

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην Υγεία βελτιώνει:

* την ποιότητα των αποτελεσμάτων της περίθαλψης και των υπηρεσιών,
* την πρόσβαση, την υγεία του πληθυσμού και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας,
* την εμπειρία των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας,
* την αποτελεσματικότητα της παροχής υγειονομικής περίθαλψης,
* την αποδοτικότητα των πόρων και τη μείωση του κόστους.

Η ψηφιακή υγεία τροφοδοτεί ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, δημιουργώντας τις ευκαιρίες να υιοθετηθούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Η αγορά ψηφιακής υγείας έχει διατηρήσει τον ρυθμό σταθερής ανάπτυξης, με έμφαση στην κατ’ οίκον φροντίδα, με βάση την αξία, την επιτάχυνση της ισότητας στον τομέα της υγείας, την αντιμετώπιση της παγκόσμιας έλλειψης εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας και την αύξηση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης.«Η ψηφιοποίηση του κλάδου υγείας αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ, με στόχο την επίσπευση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Στον δρόμο προς την ψηφιοποίηση της Υγείας, η Ελλάδα βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ (Μάρτιος 2022), η Ελλάδα βρίσκεται στην 26η θέση στην ΕΕ με βάση τον δείκτη για την υιοθέτηση ηλεκτρονικού φακέλου για τους ασθενείς. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 23η θέση μεταξύ 27 χωρών της ΕΕ στον δείκτη για την υιοθέτηση της ψηφιακής υγείας.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος υγείας, που περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Ελλάδα 2.0»), θα βοηθήσει αρκετά στη μετάβαση στην ψηφιακή υγεία. Το σχέδιο περιέχει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας του Πολίτη, τη βελτίωση της ψηφιακής ετοιμότητας των νοσοκομείων, με έμφαση στην ανάπτυξη κλινικών πληροφοριακών συστημάτων, και την τροφοδότηση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού για τη διαχείριση του καρκίνου και την ενίσχυση δράσεων τηλεϊατρικής» υπογραμμίζει ο κ. Νίκας.

Ψηφιοποίηση: Οι παράμετροι

Ένα από τα εμπόδια στην ευρεία εφαρμογή των ΨΕΥ στη χώρα μας αποτελεί η απουσία μηχανισμών για τη χρηματοδότηση και την αποζημίωσή τους, το οποίο λειτουργεί εις βάρος των ασθενών, των επαγγελματιών υγείας και του συστήματος υγείας. Το εμπόδιο αυτό παρατηρείται σε πολλές ακόμη ευρωπαϊκές χώρες, αν και τελευταία υπάρχει αρκετή κινητοποίηση σε μερικά συστήματα υγείας, όπως του Βελγίου, της Ολλανδίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η αποζημίωση της εκάστοτε ΨΕΥ πρέπει να περιλαμβάνει:

* αποζημίωση του επαγγελματία υγείας που χειρίζεται τις αποστολές της εφαρμογής,
* αποζημίωση του επαγγελματία υγείας που παίρνει τις κλινικές αποφάσεις με βάση τα δεδομένα της εφαρμογής,
* αποζημίωση του παρόχου της εφαρμογής, που είναι υπεύθυνος για τη συντήρησή της.

Η δημιουργία μητρώου ΨΕΥ και η αποζημίωσή τους αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του συστήματος υγείας.

Από το περιοδικό ΧΡΗΜΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ