Στον δείκτη FTSE All World θα βρίσκεται η μετοχή του ΤΙΤΑΝα, σύμφωνα με τις αλλαγές που ανακοίνωσε ο οίκος FTSE Russell.

Επιπλέον , ο ΤΙΤΑΝ, μαζί με την MIG και την ΕΛΑΣΤΡΟΝ εντάσσονται στον Total Cap του οίκου, από τον οποίο βγαίνουν οι Ικτίνος και Space. 

Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν την 20ή Μαρτίου 2023, ενώ την προηγουμένη συνεδρίαση της εφαρμογής η συναλλακτική δραστηριότητα εμφανίζεται αυξημένη, καθώς οι επενδυτές που ακολουθούν τους δείκτες λαμβάνουν τις θέσεις τους τόσο όσον αφορά τις μεταβολές στις μετοχές όσο και στις σταθμίσεις.

Προκαλεί μεγάλη εντύπωση είναι όμως ότι στις αλλαγές εισέρχονται πολλές τουρκικές μετοχές, καθώς στα κριτήρια του οίκου είναι οι αποτιμήσεις ως απόλυτο μέγεθος.

Η επόμενη ανακοίνωση της προγραμματισμένης αναθεώρησης έχει οριστεί για τις 19 Μαΐου 2023.