Με στόχο την εναρμόνιση των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με τις εποπτικές οδηγίες για ψηφιακό μετασχηματισμό καθώς και μείωση του λειτουργικού της κόστους, η Alpha Bank προσφέρει στοχευμένα κίνητρα οικειοθελούς αποχώρησης σε όσους τραπεζικούς υπαλλήλους εργάζονται στο δίκτυο 10 νομών

Το νέο πρόγραμμα εθελουσίας αφορά σε υπαλλήλους, που εργάζονται σε καταστήματα και κεντρικές υπηρεσίες, στους νομούς Λασιθίου, Χανίων, Αχαίας, Βοιωτίας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Κοζάνης, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.

Η ισχύς του προγράμματος ξεκίνησε στις 8 Απριλίου και εκπνέει την προσεχή Παρασκευή (19 Απριλίου).

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι υπάλληλοι της τράπεζας, που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου καθώς και οι έχοντες σχέση έμμισθης εντολής. Σε όσους ενταχθούν θα παρέχονται οι εξής δύο επιλογές: α) εφάπαξ αποζημίωση, β) τριετής άδεια μετ’ αποδοχών και καταβολή μέρους της αποζημίωσης στη λήξη της.

Η εφάπαξ αποζημίωση περιλαμβάνει α) τη νόμιμη αποζημίωση (βασική παροχή), όπως προκύπτει με βάση τις τακτικές αποδοχές μηνός Μαρτίου 2019, προσαυξημένες κατά 14/12 και τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας, β) τα κίνητρα αποχώρησης και γ) τις ειδικές προσαυξήσεις.

Τα κίνητρα αποχώρησης είναι ηλικιακά και υπολογίζονται, βάσει των συμπληρωμένων ακέραιων ετών ηλικίας του υπαλλήλου κατά την 31η Μαρτίου 2019 και του εξής μαθηματικού τύπου:

  • Για όσους είναι 58 ετών και άνω, οι τακτικές μηνιαίες αποδοχές προσαυξάνονται κατά 20%
  • Για όσους είναι μεταξύ 51 με 57 ετών, κατά 30%
  • Για τις ηλικίες μετά 45 με 50, κατά 45%
  • Για τις ηλικίες μεταξύ 40 με 44, κατά 40%
  • Για όσους είναι μεταξύ 30 με 39 ετών, κατά 20%
  • Για όσους είναι κάτω από 29 ετών, κατά 10%

Επιπρόσθετα, προσφέρεται προσαύξηση 5% για όσους δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα ως την 12η Απριλίου.

Το συνολικό ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ (μεικτά), ενώ όσοι κάνουν χρήση, θα συνεχίσουν να έχουν για δύο χρόνια κάλυψη από το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο της τράπεζας και θα διατηρήσουν τυχόν προνομιακά επιτόκια για εξυπηρετούμενα δάνειά τους.

Σημειώνεται ότι η Alpha διατηρούσε στις 31/12/2018 σχηματισμένη πρόβλεψη 59 εκατ. ευρώ για παροχή κινήτρων αποχώρησης προσωπικού. Το κόστος της περσινής εθελουσίας ανήλθε στα 44,3 εκατ. ευρώ για 626 άτομα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here