Οι …σύμβουλοι δουλεύουν πυρετωδώς με βάση τα νέα δεδομένα.

Η Ellington αποσύρεται οικειοθελώς (αυτό είναι το καλό σενάριο, γιατί κάποιοι επεξεργάζονται χειρότερα) και τώρα πρέπει να ξαναγραφεί το επιχειρηματικό σχέδιο με την συμμετοχή (και τα λεφτά) της Thrivest.

K. Μακέδος-Μαικλ Βράνος Ellington

Το προηγούμενο σχέδιο προέβλεπε ότι η Ellington θα κρατήσει για τον εαυτό της τα κόκκινα δάνεια της τράπεζας.  Η  Thrivest δεν θέλει ούτε να τα δει.

  • Tο ΤΜΕΔΕ και η ELLINGTON SOLUTIONS AE αποφάσισαν με κοινή συναίνεση να λύσουν αζημίως τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης της ATTICA BANK.
  • Το ΤΜΕΔΕ και η ELLINGTON SOLUTIONS AE εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη μέχρι τώρα συνεργασία τους και εύχονται καλή επιτυχία στα επόμενα βήματα του κάθε μέρους.
  • Η ELLINGTON πλέον θα επικεντρωθεί στο αντικείμενο της διεθνούς εξειδίκευσής της που είναι η αναδιάρθρωση και διαχείριση προβληματικών δανείων. Το ΤΜΕΔΕ θα διαχειριστεί ενεργά τη συμμετοχή του στην ΑTTICA BANK.

H Ellington Solutions μεταβίβασε το ποσοστό της (8,08%) στο ΤΜΕΔΕ που ελέγχει πλέον αποκλειστικά το 20,11%.

Η κίνηση συνοδεύτηκε από την παραίτηση της κας Ειρήνης Μαραγκουδάκη από το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας καθώς και Μάρκου Κούτη και Patrick Horend.

 

  • Άρα τώρα πρέπει να σχεδιαστεί ένας νέος τρόπος διαχείρισης/πώλησης των  NPL αφού δεν μπορούν να ενταχθούν στο ελληνικό Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων «ΗΡΑΚΛΗΣ».

Έτσι θα προσδιοριστεί το μέγεθος της αύξησης κεφαλαίου.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ΤΧΣ έχει διαθέσει ήδη σε ειδικό λογαριασμό 300 εκατ. ευρώ και οι μέτοχοι της Thrinvest (Μπάκος, Καύμενάκης, Εξάρχου) φέρονται να έχουν δεσμευτεί ότι θα τοποθετήσουν άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα πρέπει να ολοκληρωθεί η συγχώνευση της Παγκρήτιας με την HSBC και τη Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος για να δρομολογηθεί η   συνένωση με την νέα Attica Bank.

Αφού ολοκληρωθεί αυτή η mega συγχώνευση, θα πραγματοποιηθεί μια νέα αύξηση κεφαλαίου για το νέο σχήμα που θα έχει δημιουργηθεί.

 Όλα αυτά απαιτούν χρόνο. Πολύ χρόνο…

Εντός του Φεβρουαρίου αναμένεται να έχουν υποβληθεί στις εποπτικές αρχές (την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος)  τα αναθεωρημένα business και capital plan που θα ενσωματώνουν και τη στρατηγική διαχείρισης των μη Εξυπηρετούμενων Δανείων…

Η επίσημη ανακοίνωση

της

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Α. Η Τράπεζα έλαβε σήμερα 02-02-2023 από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων («ΤΜΕΔΕ») και τις εταιρείες Rinoa LTD – Ellington Solutions A.E. έγγραφο που αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι συμφωνήθηκε ανάμεσα τους, η αζήμια αποχώρηση των εταιρειών Rinoa LTD – Ellington Solutions A.E. από την από 30.09.2022 συμφωνία βασικών όρων, συμπεριλαμβανομένων και των προηγούμενων μεταξύ τους συμφωνιών (συνολικά η «Συμφωνία Βασικών Όρων»), για την επένδυσή τους στην Τράπεζα. Παράλληλα, το ΤΜΕΔΕ υπεισήλθε στη Συμφωνία Βασικών Όρων στη θέση των εταιρειών που αποχώρησαν με αποτέλεσμα η συμφωνία να συνεχίζει να ισχύει ως προς το ΤΧΣ και ΤΜΕΔΕ.

Β. Σε συνέχεια της από 02-02-2023 σχετικής γνωστοποίησης του ΤΜΕΔΕ περί σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, ληφθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 (α) του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν σχετικής μεταβίβασης την 30-01-2023 120.861.838 μετοχών της Τράπεζας από τη Rinoa LTD στο ΤΜΕΔΕ (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,08% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και μέχρι την άνω συναλλαγή το ΤΜΕΔΕ ήλεγχε έμμεσα τα δικαιώματα ψήφου τους), το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το ΤΜΕΔΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας και ελέγχει πλέον άμεσα και αποκλειστικά μόνο του, διαμορφώνεται σε 20,11%, το οποίο αντιστοιχεί σε 300.791.865 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 1.495.678.391.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here