Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι την 26.06.2020 συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 26.06.2020, ορίζοντας τα Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά Μέλη.

Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.

– Γεώργιος Χαντζηνικολάου του Πέτρου

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

– Karel De Boeck του Gerard,

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικά Μέλη

– Χρήστος Μεγάλου του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος

– Βασίλειος Κουτεντάκης του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

– Βενετία Κοντογούρη του Γεράσιμου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

– Arne Berggren του Sten, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

– Enrico Tommaso Cucchiani του Clemente, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

– David Hexter του Richard, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

– Σολομών Μπεράχας του Αλβέρτου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

– Andrew Panzures του Deones, Aνεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

– Anne Weatherston του John, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικά Μέλη

– Alexander Blades του Ζήση, Μη Εκτελεστικό Μέλος

– Περικλής Δοντάς του Νικολάου, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής, δηλαδή θα ισχύει μέχρι την 26.06.2023, παρατεινόμενη μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη τη θητείας του.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here