Μεταξύ των κορυφαίων επιλογών της Bank of America στον τραπεζικό κλάδο των αναδυόμενων αγορών είναι οι ελληνικές τράπεζες για τις οποίες δίνει σύσταση αγοράς με τιμές στόχους από 19% έως και 42%.

Η BofA επιλέγει τράπεζες με βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού που συνδυάζεται με μια ικανοποιητική κεφαλαιακή θέση, καθώς ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων ROAE των ελληνικών τραπεζών θα αυξηθεί το 2022 χάρη στην ομαλοποίηση των πιστωτικών ζημιών μετά την εξυγίανση των ισολογισμών και την απομείωση του κινδύνου (de-risking) που εφαρμόζεται με σημαντική πρόοδο αλλά και της αναμόρφωσης της αύξησης  εξυπηρετούμενων δανείων.

Για τις Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Eurobank θέτει σύσταση «buy» με τιμές στόχους στα 1,45 ευρώ, 3,30 ευρώ και 1,15 ευρώ αντίστοιχα ενώ για την Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί τη σύσταση «underperform» με τιμή στόχο στα 1,40 ευρώ.

Ο οίκος αναφέρει ότι όλες οι τράπεζες κυνηγούν «επιθετικά», σχέδια για τη μείωση των δεικτών NPEs σε μονοψήφια επίπεδα το 2021 (από περίπου 30% σε επίπεδο κλάδου) και σε περίπου 5% το 2022. Υπενθυμίζει, ότι η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε μια αύξηση κεφαλαίου ύψους 1,4 δισ. ευρώ και η Alpha Bank μια ΑΜΚ της τάξεως των 0,8 δισ. ευρώ. Μετά την αύξηση κεφαλαίου ο αμερικανικός οίκος αναβάθμισε τη σύσταση για την Alpha Bank από «ουδέτερη» σε «buy», ευθυγραμμιζόμενη με τις Eurobank και Εθνική Τράπεζα, διατηρώντας τη σύσταση «underperform» στην Τράπεζα Πειραιώς.

Για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, η BofA επισημαίνει πως είχαν συσσωρευτεί σε μη ρεαλιστικά επίπεδα και κατέληξαν να είναι υπερβολικά υψηλά ώστε να μπορεί να υπάρξει μια σωστή διαχείριση. Κατά τον οίκο, η ποιότητα ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών λειτουργεί με ένα σύστημα «περιστρεφόμενης πόρτας», όπου ο ίδιος ο όγκος αναδιαρθρωμένων δανείων περιστρέφεται γύρω από τη θέση PE/NPE. Η πώληση του αποθέματος των NPEs σημαίνει ότι τα ποσοστά αθέτησης υποχρεώσεων θα βελτιώνονται επίσης σταδιακά.

Καταλυτικό ρόλο σύμφωνα με τον οίκο, έπαιξε η υιοθέτηση στα τέλη του 2019 του HAPS, επίσης γνωστού ως πρόγραμμα «Ηρακλής», που επέτρεψε την περαιτέρω επιτάχυνση του σχεδίου διάθεσης των NPEs και της εξυγίανσης. Στο πλαίσιο του «Ηρακλή», το ελληνικό κράτος παρέχει εγγύηση για τα senior notes, με τους ιδιώτες επενδυτές να αποκτούν το μεγαλύτερο μέρος των mezzanine και junior notes.

Τα senior notes συνήθως διατηρούνται από τις τράπεζες και παρέχουν μια ροή αποδόσεων. Παρ’ όλα αυτά, δίνουν τη δυνατότητα στις τράπεζες να αποδεσμεύσουν τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού, καθώς είναι εγγυημένα από το Eλληνικό Δημόσιο (σημείωση ότι οι τράπεζες συνήθως διατηρούν επίσης το 5% των junior και mezzanine notes – κοινό χαρακτηριστικό κάθε τιτλοποίησης).

«Για να γυρίσουν σελίδα» πλέον οι τράπεζες δεν θα κληθούν να πάρουν έκτακτες ζημίες στο μέλλον, θα αυξήσουν την κεφαλαιακή τους θέση και σε κάποιο στάδιο θα είναι σε θέση να προβούν σε διανομές μερισμάτων. Ωστόσο, η συνεχής βελτίωση της κερδοφορίας χρειάζεται ανάπτυξη και όχι απλά απομείωση των κινδύνων (de-risking). Η BofA εκτιμά ότι ο όγκος των νέων δανείων θα ανακάμψει δυναμικά, μέσω της στήριξης του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και της υποχώρησης των προβλέψεων από ζημιές σε δάνεια και της βελτίωσης του κόστους.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τη BofA οι τράπεζες θα χάσουν έσοδα από τα NPEs, ενώ η πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους (NIM) είναι πιθανό να παραμείνει σταθερά και σε κάποιο στάδιο όλες οι τράπεζες θα χρειαστεί να εκδώσουν ομόλογα AT1, αλλά σε καθαρή βάση αναμένει ανάκαμψη της κερδοφορίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here