Αυξηµένο ποσοστό που φθάνει το 69,5% –από 62,93%– έχει από σήµερα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ΤΧΣ στο µετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank, µετά τη µετατροπή σε µετοχές των 271.448.946 (269.212.032 πέρασαν στην κυριότητα του ΤΧΣ) παραστατικών τίτλων (warrants) που εκδόθηκαν υπέρ του ∆ηµοσίου στο πλαίσιο ενεργοποίησης του νόµου για την αναβαλλόµενη φορολογία.

  • Μετά το dilution που επιφέρει η µετατροπή, το ποσοστό του ΤΜΕ∆Ε µειώνεται από 14,7% σε 12,03%, του ΕΦΚΑ από 10,26% σε 8,40% και του Ellington από 9,87% σε 8,08%.

Η µετατροπή δεν οδηγεί σε κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας, οι δείκτες της οποίας παραµένουν σε χαµηλά επίπεδα και συγκεκριµένα στο 6,4% ο βασικός κεφαλαιακός δείκτης CET1 και στο 9,94% ο συνολικός δείκτης CAD µε βάση τα αποτελέσµατα 6µήνου.

  • Το πρόβληµα της χαµηλής κεφαλαιακής επάρκειας σε συνδυασµό µε τον υψηλό δείκτη µη εξυπηρετούµενων δανείων, που µε βάση τα αποτελέσµατα 6µήνου διαµορφώνεται στο 67,6%, αναµένεται να αντιµετωπιστούν στο πλαίσιο της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου που δροµολογείται για το α΄ τρίµηνο του 2023.

Με δεδοµένο ότι η συµφωνία των µετόχων προβλέπει ότι η τράπεζα δεν θα προχωρήσει σε τιτλοποιήσεις µέσω του «Ηρακλή» –ο οποίος έχει λήξει– και ότι θα επιτύχει την εξυγίανση του ισολογισµού της µε πωλήσεις και οργανικές ενέργειες, οι µέτοχοι αναµένεται έως την επόµενη εβδοµάδα να υποβάλουν στην ΤτΕ τη στρατηγική και το σχέδιο µείωσης των κόκκινων δανείων.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here