Σε περαιτέρω ενίσχυση της διοικητικής της ομάδας προχωρά η Attica Bank, υλοποιώντας το σχέδιο αναδιάρθρωσης και ανάπτυξής της στο πλαίσιο του 3ετούς επιχειρηματικού της πλάνου.

Η Attica Bank ανακοινώνει ότι τη θέση της Γενικής Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού (Chief HR Officer) ανέλαβε από 13/3/2023 η κυρία Ιωάννα Τσίτουρα, ενώ τη θέση του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής και ΜΕΑ (Chief of Strategy & NPE) ανέλαβε από 15/3/2023 ο κ. Ευάγγελος Κανέλης.