• ο 85% των επιχειρήσεων αναμένουν αυξημένο φόρτο εργασίας από τις εντεινόμενες απαιτήσεις ψηφιακής υποβολής φορολογικών στοιχείων
  • To 73% πιθανότατα θα προβούν σε αμοιβαία ανάθεση (co-sourcing) των φορολογικών και χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων τους, στους επόμενους 24 μήνες
  • Μόλις το 3% των φορολογικών τμημάτων χρησιμοποιούν τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση

Σχεδόν επτά στις δέκα (65%) επιχειρήσεις δηλώνουν ότι δεν διαθέτουν ένα βιώσιμο τεχνολογικό σχέδιο για να υποστηρίξουν τα φορολογικά και χρηματοοικονομικά τμήματά τους στην εκπλήρωση των αρμοδιοτήτωντους και την υλοποίηση του οράματός τους. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες,επίσης,με ένα απαιτητικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από πρωτόγνωρες νομοθετικές και ρυθμιστικές αλλαγές, καθώς και σημαντικές προκλήσεις ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, ενώ, παράλληλα, δέχονται πιέσεις να πετύχουν περισσότερα με λιγότερους πόρους. Αυτό προκύπτει από τη νέα έκθεση της EY, Tax and Finance Operate, που κατέγραψε τις απόψεις 1.013 επιχειρήσεων παγκοσμίως.

Ανταποκρινόμενοι σε αυτές τις προκλήσεις, σχεδόν όλοι οι οργανισμοί (99%) δήλωσαν ότιβρίσκονται σε διαδικασία τροποποίησης των φορολογικών και χρηματοοικονομικών λειτουργικών τους μοντέλων,ενώ το 73% ανέφεραν ότι είναι αρκετά πιθανόνα προβούν σε αμοιβαία ανάθεση(co-sourcing) κρίσιμων δραστηριοτήτων φορολογικής και χρηματοοικονομικής φύσης, σε εξωτερικούς συνεργάτες, κατά τους επόμενους 24 μήνες.

Πρωτοφανής ρυθμός αλλαγών και πιέσεωνστα κόστη

Τα φορολογικά και χρηματοοικονομικάτμήματα των εταιρειών, δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στον ρυθμό των νομοθετικών και ρυθμιστικών αλλαγών, με το 85% των ερωτηθέντων να αναμένουν αύξηση του φόρτου εργασίας τους,προκειμένου να συμμορφωθούν με τις αυξανόμενες απαιτήσεις ψηφιακής υποβολής φορολογικών στοιχείων.

Αντιδρώντας στις σημαντικές φορολογικές μεταρρυθμίσεις στις ΗΠΑ, αλλά και σε άλλες χώρες, το 83% των μεγάλων οργανισμών(με έσοδα που ξεπερνούν τα 20 δις δολάρια) δηλώνουν ότι χρειάστηκε να αυξήσουν τους προϋπολογισμούς τους, για να εφαρμόσουν αυτές τις αλλαγές. Πάνω από τα δύο πέμπτα όλων των εταιρειών (44%) εκτιμούν ότι, για να συμμορφωθούν με τους νέους κανονισμούς,θα χρειαστεί να δαπανήσουν τουλάχιστον 10 εκατ. δολάρια κατά τα επόμενα πέντε χρόνια.

Συγχρόνως, τα φορολογικά και χρηματοοικονομικάτμήματα πρέπει να κάνουν περισσότερα με λιγότερους πόρους, με σχεδόν οκτώ στις δέκα (79%) επιχειρήσεις να σχεδιάζουν μία μείωση του κόστους των λειτουργιών αυτών, τα επόμενα δύο χρόνια.

Ελλείμματα στον τεχνολογικό μετασχηματισμό

Στις αυξανόμενες ρυθμιστικές απαιτήσεις έρχεται να προστεθεί και ένα έλλειμμα στις τεχνολογικές δυνατότητες των επιχειρήσεων, καθώς μόνο το 3% των φορολογικών τμημάτων που μετείχαν στην έρευνα κάνουν εκτεταμένη χρήση νέων, μετασχηματιστικών τεχνολογιών, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, ενώ το 15% δεν τις χρησιμοποιούν καθόλου, περιορίζοντας εν πολλοίς τις δυνατότητές τους.

Μεταβαλλόμενες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό

Μία ακόμη πρόκληση έγκειται στην πρόσληψη,αλλά και τη διατήρηση ανθρώπινου ταλέντου, με το 45% να δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν νέες ευθύνες και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης για το προσωπικό των φορολογικών και χρηματοοικονομικών τμημάτων τους. Επιπλέον, το 62% των τμημάτωναυτών,αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους σε διεκπαιρεωτικέςδραστηριότητες συμμόρφωσης – σε αντίθεση με δραστηριότητες που δημιουργούν υψηλότερη προστιθέμενη αξία.

Επίσης, η σαφής πλειοψηφία των ερωτηθέντων (83%) πιστεύουν ότι οι βασικές τεχνικές ικανότητες του προσωπικού των τμημάτων αυτών, θα πρέπει να ενισχυθούν μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, ώστε να περιλαμβάνουν δεξιότητεςπου σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων και άλλες τεχνολογίες.

Η πρόταση της EY

Το EY Tax and Finance Operate είναι ένα επιχειρησιακό μοντέλοβασισμένο στην τεχνολογία, το οποίο συνδυάζει εξειδικευμένους ανθρώπινους πόρους και βέλτιστες διαδικασίες, για να βοηθήσει τις εταιρείες να επιτύχουν το στρατηγικό τους όραμα. Η οικοδόμηση εσωτερικών δυνατοτήτων είναι συχνά απαιτητική και δαπανηρή διαδικασία και,συνεπώς, πολλέςεπιχειρήσεις βρίσκουν ως οικονομικότερη και πιο αποτελεσματική επιλογή, την εκτέλεση επιλεγμένων δραστηριοτήτων μέσω co-sourcing, αξιοποιώντας τη σημαντική επένδυση που έχει πραγματοποιήσει η EY σε ανθρώπους, διαδικασίες και τεχνολογία.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο κος Στέφανος Μήτσιος, Partnerκαι Επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της ΕΥ Ελλάδος, παρατηρεί: «Το νομοθετικό και ρυθμιστικό περιβάλλον μεταβάλλεται με ρυθμούς που δεν είχαμε συναντήσει μέχρι σήμερα, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τις φορολογικές και χρηματοοικονομικές λειτουργίες των επιχειρήσεων. Για να ανταποκριθούν σε αυτές τις μεταβολές, οι οργανισμοί θα πρέπει να επενδύσουν στην ψηφιακή τεχνολογία και σε κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Εναλλακτικά, καθώς το κόστος αυτών των κινήσεων κρίνεται ιδιαιτέρως μεγάλο, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να διερευνήσουν τις δυνατότητές τους για ανάθεση μέρους των διαδικασιών αυτών σε εξειδικευμένους συνεργάτες, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν υψηλού επιπέδου κατάρτιση σε φορολογικά και χρηματοοικονομικά θέματα, αλλά και επάρκεια στη χρήση τεχνολογιών, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση και η μηχανική μάθηση».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here